Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:07 04/07/2018  

Tuần 27 năm 2018
Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/07/2018)

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 50.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 50.

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang

Bảo vệ trực trường: Chiến  

Thứ Ba
(03/07/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS nhận đơn lớp 6.

Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Tư
(04/07/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS lớp 6 tiến hành làm việc lúc 7h30.

Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

HĐTS lớp 6 tiến hành làm việc lúc 7h30.

Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Thứ Năm
(05/07/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Sáu
(06/07/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến

Thứ Bảy
(07/07/2018)

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

BGH& tổ Văn phòng làm việc.

Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh

Bảo vệ trực trường: Chiến 

Chủ Nhật
(08/07/2018)

Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                         

Bảo vệ trực trường: Chiến