In trang

Tổi Ngoại Ngữ - GDCD - Thể dục - Nhạc - Họa
Cập nhật lúc : 10:54 19/08/2013

Điện thoại:
Email:

 

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng:

Dương Thị Thanh Tâm

Chuyên môn:GDCD
Lĩnh vực phụ trách: 
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Lê Thị Hồng Vinh
Chuyên môn: Anh Văn
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

2

Lê Thị Hoài Nam

 

 

 

3

Hồ Thị Như Tâm

 

 

 

4

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

5

Nguyễn Thượng Tùng

 

 

 

6 Ngô Đình Thiên Thu      
7 Phạm Thị Tố Trinh      
8 Lê Thị Hồng Phương