In trang

Kế hoạch của Chuyên Môn Tháng 4 Năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 3

        Trong tháng 3 chuyên môn đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Chuyên môn đã tiếp tục chỉ đạo GVCN kết hợp với Đoàn, Đội và các đoàn thể vận động học sinh quay trở lại trường, đảm bảo duy trì số lượng hiện có. Tuy nhiên số lượng học sinh bỏ tiết, nghỉ học còn khá nhiều.
 2. Đa số giáo viên thực hiện chương trình tuần 8,9,10,11 của học kỳ 2. Tuy nhiên một số giáo viên vẫn còn chậm chương trình do nghỉ công việc riêng.
 3. Đã chỉ đạo giáo viên tăng cường dạy bù đảm bảo chương trình, kiểm tra thường xuyên, định kỳ đảm bảo.
 4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên triển khai tốt cuộc thi sáng tạo TTN năm 2017 cấp huyện. Kết quả có 2/2 sản phẩm được chọn tham gia thi cấp tỉnh (1sp đạt giải nhì và 1 sp đạt giải khuyên khích cấp huyện).
 5. Đã tiếp tục chỉ đạo giáo viên tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 6,7,8 và học sinh lớp 9 tham gia thi tỉnh khá đảm đảm. Tuy nhiên một số giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng còn chưa nghiêm túc.
 6. Chuyên môn đã tập trung  chỉ đạo giáo viên phụ đạo học sinh yếu, dạy tự chọn và hai buổi ngày đảm bảo, nghiêm túc để nâng cao chất lượng, giảm số lượng học sinh yếu.
 7. Các tổ đã triển khai dạy học tích hợp các chủ đề đã xây dựng.
 8. Đã tiếp tục thực hiện đổi mới dạy học, ứng dụng CNTT vào dạy học, triển khai phương pháp BTNB...
 9.  Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề, thao giảng, ngoại khóa theo kế hoạch. Các tổ đã tiến hành đánh giá nội dung 3 với các modul 31,32.
 10.  Đã thực hiện khá tốt việc kiểm tra chuyên đề về nề nếp dạy và học, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch. Đã tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên các tổ đảm theo kế hoạch.
 11.  Đã tham gia thi GVDG cấp huyện 02 giáo viên. Qua thực hiện các phần thi cả hai giáo viên đều thực hiện khá tốt (chưa có kết quả).
 12.  Đã tham gia bóng đá cấp huyện đạt giải nhì nữ, giải toán qua mạng cấp huyện đạt giải KK toàn đoàn (trong đó có 01 giải nhì, 02 giải ba và 05 giải KK), có 06 học sinh tham gia thi giải toán qua mạng cấp tỉnh; tham gia thi IOE cấp tỉnh 01 học sinh. Tham gia thi văn nghệ cấp huyện đạt giải khuyến khích.
 13.   Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các kế hoạch đảm bảo; cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị và điểm vào cổng thông tin và sổ điểm lớn khá kịp thời, chính xác.
 14.  Bộ phận thiết bị đã căn cứ lịch đăng ký để soạn giúp giáo viên triển khai dạy học khá đảm bảo. Tổ Anh văn đã tăng cường các tiết dạy nghe ở phòng lab.
 15.  Đã tổ chức hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm tháng 3.
 16.  Viết SKKN theo đề tài đã đăng ký đầu năm.
 17.  Các tổ đã phân công giáo viên lên đề cương ôn tập học kỳ hai cho học sinh ôn tập.

 

Hạn chế:

-         Thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Một số giáo viên nghỉ nhiều, nề nếp dạy học còn thiếu nghiêm túc .

-         Tổ trưởng, tổ phó dự giờ còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu (dự 4t/gv trong tổ/năm)

-         Việc kiểm tra thường xuyên của giáo viên còn ít, một số giáo viên thực hiện chương trình còn chậm.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên còn chưa nghiêm túc.

-         Chưa tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning cho gv trong tháng 3 được.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 4.

              Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày QTLĐ 1/5 chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Phối hợp với các đoàn thể huy động học sinh đến trường, duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học.
 2. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2.
 3. Thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15 của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn.
 4. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm.
 5. Lên đề cương ôn tập theo kế hoạch đã phân công.
 6. Cập nhật điểm, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị lên ctt, sổ điểm đảm bảo, kịp thời.
 7. Tăng cường ứng dục CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai dạy học  tích hợp theo các chủ đề, BTNB.
 8. Tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch.
 9. Tham gia thi HSG cấp tỉnh, sáng tạo TTN cấp tỉnh, thi chinh phục vũ môn.
 10.  Ra đề kiểm tra đề nghị học kỳ hai. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo khách quan, trung thực, hiệu quả.
 11.  Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.
 12.  Tham gia chuyên đề cụm tại Phan Thế Phương và Đặng Tất đảm bảo.
 13.  Tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning và tham gia tập huấn theo kế hoạch cấp trên.

          Trên đây là kế hoạch của chuyên môn trong tháng 4, đề nghị các tổ chuyên môn theo dõi để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các giáo viên trong tổ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

ĐCBS:

         

 

                                                                          Nguyễn Văn Tuyến