In trang

Kế hoạch của Chuyên Môn Tháng 8 Năm 2018

Kế hoạch chuyên môn tháng 8

 1. Ổn định nề nếp, phân lớp
 2. Lên kế hoạch và tổ chức thi lại; GVCN cập nhật điểm thi lại vào học bạ.
 3. Phân công đội ngũ
 4. Nộp chương trình năm học
 5. Chia thời khóa biểu
 6. Họp GV dạy BDKT trong hè
 7. Học chính trị đầu năm
 8. Các tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.
 9. Khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh. Các môn còn lại giáo viên tự khảo sát.
 10. Học chính thức tuần 1 từ 21 tháng 8 năm 2017.
 11.  Cập nhật cổng thông tin
 12.  Làm sổ điểm cá nhân
 13.  Cập nhật số liệu phổ cập.
 14.  Học chính trị đầu năm 8,9/8