In trang

Kế hoạch của Hiệu trưởng Tháng 12 Năm 2016

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS TRẦN THÚC NHẪN

      *****************

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.Toàn trường 370/174.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng  ( ngày 06/12/2016).

2/ Hoạt động chuyên môn:  “Chào mừng 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12

-Thực hiện chương trình tuần 15,16,17, 18,  học kỳ I

-Chỉ đạo chuyên môn,TPT tổ chức Cuộc thi IOE,thi hùng biện tiếng Anh cấp trường, giải toán, lý qua mạng , thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46,cuộc thi KHKT, dạy học tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn.

- Tổ và chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ thanh tra nội bộ.

- Nộp sản phẩm dự thi KHKT( 10/12/2016) và chọn bài dự thi KHKT,Tích hợp và Liên môn (GV,HS)

-Thi IOE cấp trường. Thứ bảy 10/12/2016

- Thanh tra toàn diện : Cô T.Anh, T Sang.

- Thanh tra chuyên đề : 02 giáo viên V/v vào điểm ,hồ sơ ,giáo án...

- Các tổ trưởng nộp đề thi và đề cương ôn tập học kỳ I vào ngày 05 tháng 12 năm 2016. Nộp phòng GD vào ngày 06 tháng 12 năm 2016.

+Khối 8- 9 : 8 môn

+Khối 6-7 : 7 môn

-Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

-Giáo viên lưu trữ đề và bài kiểm tra định kỳ nộp vào ngày 15 tháng 12 năm 2016

-Thi học kỳ I, và đối với khối 9 ( theo kế hoạch của Sở và PGD. Riêng các môn không thi tập trung tổ chức ôn tập và thi 13-14/12/2016 .

-Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề thi học sinh giỏi huyện .Nộp trước ngày 23/12/2016.

-Duyệt sổ đầu bài, sổ điểm, sổ chủ nhiệm.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46.

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 12 theo chủ điểm .

-Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND ViệtNam.

Ngoại khóa “SSVTN & HIV” (thứ 4 ngày 7 tháng 12).

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

b/ Thư viện thiết bị, y tế:

- Kiểm tra kế hoạch thư viện( Cô Lan, BGH).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách thiết bị, y tế (Thầy Dân, Cô Linh)

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ ).

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

4/Quản lý văn phòng:

- Báo cáo sau đánh giá ngoài KĐCL nộp cuối tháng 12.

- Chỉ đạo việc day-học, thi học kỳ I năm học 2016 – 2017.

- Đăng kí dự thi  giáo viên dạy giỏi cấp huyện .

- Phân công giáo viên coi và chấm thi học kỳ I.

- Quyết toán cuối năm 2016.

- Kiểm tra kiểm kê thư viện,TBDH, Bàn ghế … hồ sơ sổ sách các phòng chức năng.

- Dự quyết toán cuối năm: Hiệu trưởng, kế toán,thủ quỹ .Ban thanh tra kiểm tra cuối năm.

II. Điều chỉnh bổ sung:

-         Cập nhật thông tin vào cổng điện tử của Sở.

 

                                                                  Quảng Thọ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

                                                                                   Hiệu Trưởng

 

 

 

                                                  Hiệu trưởng      

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                 Trương Văn Dũng