In trang

Kế hoạch của Hiệu trưởng Tháng 2 Năm 2018

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

      --------------------------------                                                 ------------------------------

            Số : 02/KH-TTN                                                     Quảng Thọ, ngày 01 tháng 2  năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018

--------&--------

Thi đua dạy tốt học tốt “Mừng Đảng, mừng Xuân”

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng hiện có.Toàn trường 334/165.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học  trước và sau tết, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 01 ( ngày 01/02/2017 ).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình học kỳ II tuần 4,5,6,7 học kỳ2.

- Thứ năm (01/02/2018) 13h00 Họp Liên tịch, 13h30 họp Hội đồng Sư phạm…Phân công trực tết Mậu Tuất.

- Các tổ Hội thảo xây dựng kế hoạch học kỳ II .ND: Cải tiến chất lượng dạy học và phân công giáo viên viên xoá học sinh yếu. Các tổ chuyên môn đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề lên trường học kết nối.

- Tiếp tục TTT D: 02 giáo viên (T.Sơn,N Tâm)

- Triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (01/3/2018 nộp sản phẩm)

- Các tổ quản lý đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên và duyệt đề lưu trữ.

- Tổ và giáo viên dự giờ thường xuyên để đảm bảo kế hoạch

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ triển khai công tác BDTX cho tổ viên tài liệu nghiên cứu ở trang của trường ,có sổ sách ghi chép cụ thể. Tổ chức đánh giá các modul theo kế hoạch.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm chữa kịp thời, đảm bảo, lên lịch BG, kế hoạch sử dụng thiết bị, vào điểm ở cổng TT, sổ điểm kịp thời chính xác.

- Chỉ đạo GVCN tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm, tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh khôi9.

 3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Xuân Mậu Thân ( 1968- 2018)

- Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” 03/2/2018

-Thi đấu bóng đá cụm (04/2/2018) tại Quangt Phú lúc 7h00.

.- Tham gia Hội vật truyền thống Thủ lễ.

- Tổ chức cho học sinh& CBGV viết cam kết ATGT và không sử dụng pháo nỗ.

b) Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền vệ sinh thực phẩm trong dịp tết.

d) Lao động :

- Làm vệ sinh ,cảnh quan môi trường .

- Trồng cây và chăm sóc cây trồng trong dịp tết.

e) Thư viện:

- Sơ kết hoạt động thư viện.

- Xây dựng phòng đọc sách, báo.

4/Quản lý văn phòng:

BGH:

    Chỉ đạo việc dạy và học.

    TTTD: 02 GV. Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”

    Thi đấu bóng đá cụm (04/2/2018) tại Quangt Phú.

    Thứ năm (04/2/2018), họp hội đồng 9h45. Chiều 13h30 Sinh hoạt cụm .

    Phân công trực tết.

VĂN PHÒNG:

- Cập nhật số lượng học sinh trước và sau tết.

- Thiết bị dạy học: Nhập kế hoạch TBDH học kỳ II lên Cổng thông tin.

- Chuẩn bị các tiết dạy có sử dụng TBDH cho GV đã đăng ký & đóng mở các phòng thực hành, thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ.

- Quản lý sổ điểm và học bạ học sinh sau khi giáo viên vào điểm học kỳ I

- Cập nhật tài sản cuối năm sau khi đã kiểm kê…

II/ Điều chỉnh bổ sung:

     Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” lúc 14h00 tại Nhà văn hóa xã.                                                                        

                                                                         Quảng Thọ, ngày 02 tháng 02 năm 2018

                                                             Hiệu Trưởng