In trang

Kế hoạch của Hiệu trưởng Tháng 2 Năm 2019

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                       

            Số : 02/KH-ThTTN                                                     Quảng Thọ, ngày 01 tháng 2  năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018

&

Thi đua dạy tốt học tốt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi”

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng hiện có.Toàn trường 331/171 nữ.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học  trước và sau tết, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 02 ( vào ngày 11/02/2019 ) duy trì số lượng hiện có.

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình học kỳ II tuần 24,25,26,27.

- Thứ năm (14/02/2018) 13h30 Họp Liên tịch, 14h00 họp Hội đồng Sư phạm

- Các tổ Hội thảo xây dựng kế hoạch học kỳ II .ND: Cải tiến chất lượng dạy học và phân công giáo viên viên xoá học sinh yếu.

- Tiếp tục TTT D: 02 giáo viên (T.Anh, N Thị Huệ)

- Các tổ quản lý đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên và duyệt đề lưu trữ.

- Tổ và giáo viên dự giờ thường xuyên để đảm bảo kế hoạch

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ triển khai công tác BDTX cho tổ viên tài liệu nghiên cứu ở trang trường học kết nối của trường ,có sổ sách ghi chép cụ thể. Tổ chức đánh giá các modul theo kế hoạch.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm chữa kịp thời, đảm bảo, lên lịch BG, kế hoạch sử dụng thiết bị, vào điểm ở cổng TT, sổ điểm kịp thời chính xác.

- Chỉ đạo GVCN tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm, tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh khôi 9.

- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm tham gia dự thi Sáng tạo TTN.

 3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Thi đấu bong đá cụm tại Quảng Phú.

- Tham gia Hội vật truyền thống Thủ lễ.

- Ký cam kết không vi phạm tệ nạn, phòng cháy nỗ trong dịp tết.

b) Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền, thực hiện vệ sinh thực phẩm trong dịp tết.

d) Lao động :

- Làm vệ sinh, cảnh quan môi trường sau tết .

- Trồng cây và chăm sóc cây trồng trong dịp tết.

e) Thư viện:

- Sơ kết hoạt động thư viện.

- Xây dựng phòng đọc sách, báo.

4/Quản lý văn phòng:

BGH:

    Chỉ đạo việc dạy và học.

    TTTD: 02 GV.

    Tham gia Hội vật truyền thống Thủ lễ.

    Thi đấu bóng đá cụm  tại Quảng Phú.

    Thứ năm (11/02/2019), họp Liên tịch 13h30. Chiều 14h00 Họp Hội đồng .

    Theo dõi trực tết…

VĂN PHÒNG:

- Cập nhật số lượng học sinh trước và sau tết.

- Thiết bị dạy học: Nhập kế hoạch TBDH tháng 2, học kỳ 2 lên Cổng thông tin.

- Chuẩn bị các tiết dạy có sử dụng TBDH cho GV đã đăng ký & đóng mở các phòng thực hành, thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ.

- Quản lý sổ điểm và học bạ học sinh sau khi giáo viên vào điểm .

- Cập nhật tài sản cuối năm sau khi đã nhận bổ sung (Bàn ghế)

II/ Điều chỉnh bổ sung:

Phân công T.Tùng, T. Đức dẫn học sinh tham gia Hội vật truyền thống đầu xuân Thủ Lể.                                                           

                                                                        

                                                                            Quảng Thọ, ngày 01 tháng 02 năm 2019

                                                             Hiệu Trưởng

 

 

           

         

                                                             

 

 

                                                              

 

  PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  TRẦN THÚC NHẪN                          Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                       

            Số : 02/KH-ThTTN                                                     Quảng Thọ, ngày 01 tháng 2  năm 2019

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018

&

Thi đua dạy tốt học tốt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi”

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng hiện có.Toàn trường 331/171 nữ.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học  trước và sau tết, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 02 ( vào ngày 11/02/2019 ) duy trì số lượng hiện có.

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình học kỳ II tuần 24,25,26,27.

- Thứ năm (14/02/2018) 13h30 Họp Liên tịch, 14h00 họp Hội đồng Sư phạm

- Các tổ Hội thảo xây dựng kế hoạch học kỳ II .ND: Cải tiến chất lượng dạy học và phân công giáo viên viên xoá học sinh yếu.

- Tiếp tục TTT D: 02 giáo viên (T.Anh, N Thị Huệ)

- Các tổ quản lý đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên và duyệt đề lưu trữ.

- Tổ và giáo viên dự giờ thường xuyên để đảm bảo kế hoạch

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ triển khai công tác BDTX cho tổ viên tài liệu nghiên cứu ở trang trường học kết nối của trường ,có sổ sách ghi chép cụ thể. Tổ chức đánh giá các modul theo kế hoạch.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm chữa kịp thời, đảm bảo, lên lịch BG, kế hoạch sử dụng thiết bị, vào điểm ở cổng TT, sổ điểm kịp thời chính xác.

- Chỉ đạo GVCN tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm, tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh khôi 9.

- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm tham gia dự thi Sáng tạo TTN.

 3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

- Thi đấu bong đá cụm tại Quảng Phú.

- Tham gia Hội vật truyền thống Thủ lễ.

- Ký cam kết không vi phạm tệ nạn, phòng cháy nỗ trong dịp tết.

b) Y tế:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền, thực hiện vệ sinh thực phẩm trong dịp tết.

d) Lao động :

- Làm vệ sinh, cảnh quan môi trường sau tết .

- Trồng cây và chăm sóc cây trồng trong dịp tết.

e) Thư viện:

- Sơ kết hoạt động thư viện.

- Xây dựng phòng đọc sách, báo.

4/Quản lý văn phòng:

BGH:

    Chỉ đạo việc dạy và học.

    TTTD: 02 GV.

    Tham gia Hội vật truyền thống Thủ lễ.

    Thi đấu bóng đá cụm  tại Quảng Phú.

    Thứ năm (11/02/2019), họp Liên tịch 13h30. Chiều 14h00 Họp Hội đồng .

    Theo dõi trực tết…

VĂN PHÒNG:

- Cập nhật số lượng học sinh trước và sau tết.

- Thiết bị dạy học: Nhập kế hoạch TBDH tháng 2, học kỳ 2 lên Cổng thông tin.

- Chuẩn bị các tiết dạy có sử dụng TBDH cho GV đã đăng ký & đóng mở các phòng thực hành, thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ.

- Quản lý sổ điểm và học bạ học sinh sau khi giáo viên vào điểm .

- Cập nhật tài sản cuối năm sau khi đã nhận bổ sung (Bàn ghế)

II/ Điều chỉnh bổ sung:

Phân công T.Tùng, T. Đức dẫn học sinh tham gia Hội vật truyền thống đầu xuân Thủ Lể.                                                           

                                                                        

                                                                            Quảng Thọ, ngày 01 tháng 02 năm 2019

                                                             Hiệu Trưởng