In trang

Kế hoạch của Hiệu trưởng Tháng 4 Năm 2016

Phòng GD-ĐT Quảng Điền         

Trường THCS TRẦN THÚC NHẪN  

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng.Toàn trường 416/199.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 04 ( ngày 20/04/2016).

2/ Dạy và học:

- Thi đua chào mừng ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất Tổ quốc.

- Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ra đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II nộp vào ngày 16/04/2014.Hạn chế tuần 15 trở về trước.

- Thực hiện chương trình tuần   30-31-32-33 -34 học kỳ II.

- Nộp “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT” ngày 11/4/2016

- Tiến hành kiểm tra chấm điểm BDTX.Nộp PGD 15/4/2016

- Sinh họat chuyên môn cụm từ tuần 2  tháng 04.Tại Trường THCS Lê Xuân.Gồm các môn Hóa, Sử, Sinh, Tiếng Anh.

- Cải cách hành chính cơ quan .Nộp 25/4/2016.

- Viết sáng kiến kỷ thuật nộp ngày 15/4/2016.

- Học sinh giỏi dự thi tỉnh ,ngày 05-6/4/2016:

          + Môn Địa 9: 03 Học sinh.

          + Môn Văn 9: 01Học sinh.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Giáo viên vào điểm ở máy tính và sổ điểm lớp.

- Ký duyệt sổ kế hoạch: chuyên môn, tổ, đội, y tế  ngày 05 tháng 04 năm 2016.

- Thanh tra chuyên đề .

- Thi nghề đối với học sinh khối 8

- Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9 đợt 1.

- Họp liên tịch lúc 13h30 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Họp hội đồng lúc 14h30 ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Các tổ trưởng tiến hành thu duyệt đề kiểm tra 1 tiết, thao giảng chỉ đạo giáo viên vào điểm.

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm và thâm niên 15/4/2016.

- Tiến hành lập dữ liệu tuyển sinh lớp 10, phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10…

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

-  Chào mừng 41 năm giải phóng miền Nam ,thống nhất Tổ quốc vệ sinh phong quang trường lớp,treo cờ ,băng rôn …

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên