In trang

Kế hoạch của Phó Hiệu trưởng Tháng 8 Năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 8

 1. Tham gia họp hội đồng đầu năm
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi lại; chỉ đạo GVCN cập nhật điểm thi lại vào học bạ đảm bảo chính xác.
 3. Tham mưu cho HT phân công đội ngũ năm học 2018-2019
 4. Chia thời khóa biểu năm học 2018-2019
 5. Họp GV dạy BDKT trong hè
 6. Tham gia học chính trị đầu năm
 7. Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh.
 9. Học chính thức tuần 1 từ 20 tháng 8 năm 2018.
 10.  Cập nhật cổng thông tin
 11.  Làm sổ điểm cá nhân
 12.  Chỉ đạo cập nhật số liệu phổ cập.
 13. Tham gia họp chi bộ.