In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tháng 12 Năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016

--------&--------

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 12 ( ngày 03/12/2016). Đánh vắng tháng 12

2/ Dạy và học: 

- Thực hiện chương trình tuần 15-18 học kì I                     

- Họp Hội đồng Sư phạm . Sinh hoạt c/m tổ

- Lên lịch báo gảng ở cổng TTTĐT kịp thời chính xác

- Tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX.Nội dung 3 ( MODUL 31.... )

-BGH Thanh tra chuyên đề :

- Nộp các chủ đề tích hợp liên môn , hoặc đơn môn

-Nộp đề KT  1 tiết , lưu bài KT 1 tiết theo quy định chuyên môn ( 5 bài mỗi loại) , lưu ý có nhận xét của giáo viên , tổ trưởng lưu giữ.

- Ôn tập học kì 1. coi thi , chấm thi HKI , vào điểm HKI

-Tập huấn dạy tích hợp liên môn

- Lập kế hoạch sử dụng ĐDDH,các tiết thực hành, mượn trả trong tháng, học kì …

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Thi IOE cấp trường ngày 10/12/2016.

- GV các môn không thi theo kế hoạch của phong tiến hành ôn tập và thi học kỳ 1.

- Góp ý tiết TTTD cô Nam.

- Kiểm tra hồ sơ tháng 12.

3 Các hoạt động khác

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 12 theo chủ điểm.

-  Ngoại khóa chào mừng 22/12

- Lao động theo kế hoạch-

- Dự giờ sinh hoạt lớp....

 

 

 Duyệt của BGH                                               Quảng Thọ, ngày 03/12/2016