In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 11 Năm 2015
(tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015)

                          KẾ HOẠCH TUẦN 27

- Thực hiện chương trình tuần 25, 26

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 10/3)

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 22

- Thứ 5 ( 12/02/2015) Sinh hoạt chuyên môn tổ lúc 13g00.

              Thao giảng: Tiết 1: Cô Nga; tIết 2: thầy Thu.

- Dự giờ thường xuyên Thầy Tuân: Tiết 3 lớp 7/2 chiều thứ 3.

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 3.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.