In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 14 Năm 2013
(tuần 14 năm 2013, từ 01/04/2013 đến 07/04/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 32 (HKII)

(Ngày 14/4/2014-26/4/2014)

I,Thực hiện chương trình : Tuần 33,34 HKII

II,Dạy –Học :

1,Tập trung dạy bù kịp chương trình quy định.

2, GV triển khai đề kiểm tra  học kỳ II và đề cương ôn tập cho học sinh.

3,Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và giáo viên cho học sinh kiểm tra bù các bài còn thiếu.

4, Tăng cường dự giờ đảm bảo quy định

5, Thao giảng: T Tùng: Tiết 1  thứ 5 (24/4)

6,Cac môn không không thi tập trung theo đê

9, GV anh văn tăng cường phụ đạo học sinh yếu.