In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 15 Năm 2015
(tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015)

                          KẾ HOẠCH TUẦN 31

- Thực hiện chương trình tuần 30

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 22

- Thứ 5 (09 /04/2015) Sinh hoạt chuyên môn tổ. Thao giảng: Thầy Tùng

- Chấm bài BDTX  09/04/2015.

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 3.

- GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- TTTD: Cô T.Tâm: tiết 3 sáng thứ4

- Nộp đăng kí đồ dùng dayh học .