In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 17 Năm 2015
(tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015)

                      KẾ HOẠCH TUẦN 33

 

- Thực hiện chương trình tuần 32,33

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt. 

- Tiếp tục học BDTX moddun 22

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 4.

 - GV tăng cường kiểm tra thường xuyên.

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Thứ 5 (23/4) Sinh hoạt chuyên môn tổ

           + Thao giảng cô Vinh

- Đón đoàn kiểm chính chất lượng của sở giáo dục.