In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 18 Năm 2018
(tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018)

Tuần 41 (30/4 đến 6/5)

- Coi thi và chấm thi theo lịch phân công.

- Vào điểm sổ và cổng TTĐT

- Kiểm tra chéo hồ sơ.