In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 19 Năm 2015
(tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015)

                            KẾ HOẠCH TUẦN 35

 

- Thực hiện chương trình tuần 34,35

- Lên lịch báo giảng trên trang web và ở sổ báo giảng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt. 

- Nộp BDTX chấm ngày 8/5

- GV vào điểm sổ chính và cổng CNTT tháng 5.

 - Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên.

 - Hộp hội đồng lúc 10g 30 ngày 5/5.