In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 40 Năm 2014
(tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)

                    KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7

- Giáo viên lên lịch báo giảng ở sổ và trang web kịp thời (tổ kiểm tra lên lịch báo giảng trên trang web)

- Nâng cao chất lượng dạy học, hưởng ứng tuần lễ "học tập suốt đời"

- Dự giờ thường xuyên thầy Thu (tiết 3, sáng thứ 5)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng công nghệ thông tin

- Hội nghị công đoàn (chiều thứ 5)

- Đại hội liên đội (chiều thứ 7)

- GV Anh văn đôn đốc học sinh tăng cường giải IOE

- GVCN hoàn thành sổ điểm và gv tiếp tục vào điểm tháng 9.