In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 41 Năm 2012
(tuần 41 năm 2012, từ 08/10/2012 đến 14/10/2012)

                       KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 8

- GV lên lịch báo giảng kịp thời

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, vào sổ điểm chính và

cổng công nghệ thông tin.

- Sinh hoạt chuyên môn: lúc 13g00

- Thao giảng:

      + Thầy Lành tiết 1

- TTCĐ: Cô T.Tâm - tiết 4 sáng 8/10

- TTTD: Cô H.Nam:

            + Tiết 1 - Sáng thứ 5 tiết 2

             + Tiết 2 - Chiều thứ 6 tiết 4

- Dự giờ thường xuyên:

             + Cô N.Tâm - sáng thứ 3 tiết 2

             + Thầy Lành - sáng thư 5 tiết 1

- GV lên lịch báo giảng trên trang web

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù kịp thời

- GV chủ nhiệm kiểm tra nề nếp và chuyển tiết 5 phút.

- GV chủ nhiệm triển khai chủ điểm của tháng 10" Trung thực, Chăm ngoan"