In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 43 Năm 2015
(tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)

1. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga

2. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 9,10

- Lên lịch báo giảng kịp thời ở sổ và trang web

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Tăng cường cho HS giải IOE và bồi dưỡng HS giỏi

- Thanh tra toàn diện: Cô Phương, theo kế hoạch của nhà trường

- Thứ Năm sinh hoat CM: 13h.00. Thao giang: Thay Tung; Kiem tra ho so gv.

- Vào điểm sổ chính và trang web

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

- Thực hiện nghiêm túc quy chế của Ngành; các cuộc vận động

3. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ