In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 48 Năm 2015
(tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

1. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1. Báo cáo sĩ số vào thứ Hai hàng tuần. Cô Nga

2. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 13,14

- Lên lịch báo giảng kịp thời ở sổ và trang web

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Tăng cường cho HS giải IOE và bồi dưỡng HS giỏi

- Thanh tra toan dien: Cô Trinh ( Sáng Thứ Ba tiết 3; Thứ Bảy tiết 4 buổi chiều )

- Vào điểm sổ chính và trang web

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015

- Thực hiện nghiêm túc quy chế của Ngành; các cuộc vận động

- Sản phẩm dự thi tích hợp : Cô Thanh Tâm chỉ đạo.

- Kiểm tra đồ dùng dạy học: cô Tâm; Như Tâm

- Ra đề thi học kì I. Nộp đề cho BGH; Ôn tập cho học sinh

- Kiểm tra hồ so giáo viên ( Thứ Ba và sáng thú Sáu )

3. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ