In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 5 Năm 2015
(tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 22 - Thực hiện chương trình tuần 3 của học kì 2 - Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 27/01)  - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn. - Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt. -  Sinh hoạt tổ chuyên môn lúc 13g 00 ngày 29/01: Thao giảng: Cô Nam - Dự giờ thương xuyên: Thầy Tùng tiết 2 sấng thứ 4 - Tiếp tục học BDTX moddun 19; 20 - Kiểm tra hồ sơ tháng 1