In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 52 Năm 2016
(tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

  KẾ HOẠCH TUẦN 18

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có 9/2,8/3

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Đánh vắng sổ chính

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 18. . GV cập nhật TKB mới ở cổng TTĐT , lên lịch từng tuần.

-  Pho to lịch báo giảng và TBDH  nộp cho thầy Dân.

- Vào điểm sổ chính THÁNG 12

-  Tiếp tục Nộp đề KT 1 TIẾT ,Thu bài KT 1 Tiết

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT và thiết bị dạy học HKI

-Tiếp tục BDTX  nội dung 1, triển khai ND3 ( modul 31)

-Nộp đề học sinh giỏi huyện : Thầy Thu, Cô Nga

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có , đăng kí ở sổ thiết bị

-Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2 hàng tuần.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi : Thầy Thu, Cô Nga

- Thi học kì I các môn phòng, sở

-vCoi thi , chấm thi vào điểm sổ chính

- Kiểm tra hồ sơ tháng 12, báo cáo tháng 12.

- Vào điểm sổ chính và học bạ học kì I.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Vệ sinh trường lớp

- Dọn vệ sinh sau lụt