In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 7 Năm 2015
(tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)

                         KẾ HOẠCH TUẦN 24

- Thực hiện chương trình tuần 5 của học kì 2

- Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 9/02)

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

-  Họp liên tịch; 13 giờ ngày 12/02/2015

- Dự giờ thương xuyên: Thầy Tùng tiết 2 sáng thứ 4.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Họp hội đồng lúc  14 giờ ngày 12/02/2015