In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 7 Năm 2018
(tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018)

- Lao động phong quan trường lớp trước tết

- Làm vệ sinh và dâng hương nghĩa trang liệt sĩ và bia tưởng niệm k8

- Ký cam kết thực hiện trật tự ATGT trong dịp tết nguyên đáng

- Ký cam kết không đốt pháo trong dịp tết nguyên đáng và các lễ hội xuân.