In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 8 Năm 2013
(tuần 8 năm 2013, từ 18/02/2013 đến 24/02/2013)

                KẾ HOẠCH TUẦN 8

- Thực hiện chương trình tuần 27, 28

 - Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học

- Tăng cương công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dương hs giỏi khối 6,7,8

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g00 ngày 13/3/2014

    + Triển khai công tác phổ cập cho giáo viên.

- Thao giảng lúc 13g30 ngày 13/03/2014

             - Cô T. Tâm:

         + Tiết 1 lớp 6/1

             Thầy Tùng: 

        + Tiết 2 lớp

- giáo viên vào điểm sổ chính và cổng CNTT để BGH kiểm tra.

- Dự giờ thường xuyên Thầy Lành tiết 3 sáng thứ 7