In trang

Kế hoạch của Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa Tuần 9 Năm 2015
(tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)

                             KẾ HOẠCH TUẦN 25

- Thực hiện chương trình tuần 6 của học kì 2

- Lên lịch báo giảng tren trang web và ở sổ báo giảng ( TT kiểm tra vào ngày 25/02)

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.9 môn anh văn.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả tốt.

- Tiếp tục học BDTX moddun 21

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 13 giờ ngày 26/02/2015

- Thao giảng: Thầy Tùng.

- GVCN hoàn thành sổ chủ nhiệm và nộp cho nhà trương kiểm tra vào tuần 26.