In trang

Tuần 25 năm 2017
Từ ngày 19/06/2017 Đến ngày 25/06/2017
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/06/2017)
Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : +Nộp báo cáo thành tích công tác năm… Trực hè thầy Lành Bảo vệ trực: Chiến   Thực hiện chuyên môn tuần 46. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : +Nộp báo cáo thành tích công tác năm… Trực hè thầy Lành Bảo vệ trực: Chiến  
Thứ Ba
(20/06/2017)
BGH làm tại Văn phòng. Trực hè T Cường Bảo vệ trực: Chiến   BGH làm tại Văn phòng. Trực hè T Cường Bảo vệ trực: Chiến  
Thứ Tư
(21/06/2017)
HT& tổ Văn phòng làm việc. Trực hè T Cường Bảo vệ trực: Chiến   HT& tổ Văn phòng làm việc. Trực hè T Cường Bảo vệ trực: Chiến  
Thứ Năm
(22/06/2017)
Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh HT& tổ Văn phòng làm việc. Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Bảo vệ trực: Chiến   Trực hè (Theo kế hoạch) Vĩnh Hạnh HT& tổ Văn phòng làm việc. Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Bảo vệ trực: Chiến  
Thứ Sáu
(23/06/2017)
Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh HT& tổ Văn phòng làm việc. Tuyển sinh Bảo vệ trực: Chiến   Trực hè (Theo kế hoạch) ) Vĩnh Hạnh HT& tổ Văn phòng làm việc. Tuyển sinh Bảo vệ trực: Chiến  
Thứ Bảy
(24/06/2017)
Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng. Tuyển sinh Bảo vệ trực trường : Chiến    Trực hè (Theo kế hoạch) Phong Linh Ban giám hiệu làm việc tại Văn phòng. Tuyển sinh Bảo vệ trực trường : Chiến   
Chủ Nhật
(25/06/2017)
Bảo vệ trực trường : Chiến   Bảo vệ trực trường : Chiến