In trang

Tuần 2 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 Đến ngày 14/01/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/01/2018)
Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)    -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng    - Cập nhật điểm lên cổng TT.    - Học kỳ 2 từ 10/1/2018 BGH& tổ Văn phòng làm việc. Bảo vệ trực trường : Chiến    Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường  tuần : 24, Kế hoạch chuyên môn tuần 20 học kỳ 2.(Bắt đầu từ 10/1/2018)    -  Nộp Biên bản Sơ kết HK1> Nộp Hai mặt chất lượng    - Cập nhật điểm lên cổng TT.    - Học kỳ 2 từ 10/1/2018 BGH& tổ Văn phòng làm việc. Bảo vệ trực trường : Chiến   
Thứ Ba
(09/01/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Sơ kết tổ 7h30 . Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30) Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt… Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết. Bảo vệ trực trường : Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. Sơ kết tổ 7h30 . Nộp các hồ sơ sơ kết HK1 (10h30) Nộp các báo cáo chất lượng bộ môn, chất lượng hai mặt… Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết. Bảo vệ trực trường : Chiến   
Thứ Tư
(10/01/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Thực hiện thời khóa biểu HK2. Nộp Sơ kết trường tại PG D Bảo vệ trực trường : Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. Thực hiện thời khóa biểu HK2. Nộp Sơ kết trường tại PG D Bảo vệ trực trường : Chiến   
Thứ Năm
(11/01/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Tiết 3 dạy GDCD 9/1 Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9.   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8&9. Họp Liên tịch 13h00, họp Hội đồng SP 13h45 Bảo vệ trực trường : Chiến  
Thứ Sáu
(12/01/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Dạy học bình thường. Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1. Bảo vệ trực trường : Chiến   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Dạy học bình thường. Luyện tập đội bóng đá Nam- Nữ Kiểm tra vaò điểm, học bạ HK1. Bảo vệ trực trường : Chiến  
Thứ Bảy
(13/01/2018)
BGH làm tại Văn phòng. Dạy học bình thường. Vệ sinh cuối tuần các phòng ban. Bảo vệ trực trường :  Chiến   BGH làm tại Văn phòng. Dạy học bình thường. Vệ sinh cuối tuần các phòng ban. Bảo vệ trực trường :  Chiến  
Chủ Nhật
(14/01/2018)
Bảo vệ trực trường : Chiến   Bảo vệ trực trường : Chiến