In trang

Tuần 27 năm 2018
Từ ngày 02/07/2018 Đến ngày 08/07/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/07/2018)
Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 50. BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS nhận đơn lớp 6. Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang Bảo vệ trực trường: Chiến     Chào cờ. Triển khai công việc tuần. Trực giao ban tổ văn phòng. Đánh giá & triển khai kế hoạch trường tuần: 50. BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS nhận đơn lớp 6. Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang Bảo vệ trực trường: Chiến    
Thứ Ba
(03/07/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS nhận đơn lớp 6. Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang Bảo vệ trực trường: Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS nhận đơn lớp 6. Giáo viên trực: Đặng Ngọc Sang Bảo vệ trực trường: Chiến   
Thứ Tư
(04/07/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS lớp 6 tiến hành làm việc lúc 7h30. Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh Bảo vệ trực trường: Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. HĐTS lớp 6 tiến hành làm việc lúc 7h30. Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh Bảo vệ trực trường: Chiến   
Thứ Năm
(05/07/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh Bảo vệ trực trường: Chiến   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực: Nguyễn Phong Linh Bảo vệ trực trường: Chiến  
Thứ Sáu
(06/07/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh Bảo vệ trực trường: Chiến   BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh Bảo vệ trực trường: Chiến  
Thứ Bảy
(07/07/2018)
BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh Bảo vệ trực trường: Chiến    BGH& tổ Văn phòng làm việc. Giáo viên trực:NguyễnMinh Huynh Bảo vệ trực trường: Chiến   
Chủ Nhật
(08/07/2018)
Bảo vệ trực trường: Chiến                                                                                                                                                                            Bảo vệ trực trường: Chiến