In trang

Kế hoạch thi GVG năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 09:52 15/10/2018

     PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc          

                                                                             Quảng Thọ, ngày 20   tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM HỌC 2018- 2019

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2018- 2109 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn; nhằm thiết thực chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và tuyển chọn giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp  năm học 2018- 2019,  trường THCS Trần Thúc Nhẫn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

I. Mục đích

- Thông qua Hội thi để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
          - Tăng cường, củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên  giỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhà  trường; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học;

 - Góp phần triển khai các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đó chú trọng  việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.

-        Kết quả hội thi cấp trường làm điều kiện để dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2018- 2019.

-        Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”.

II. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC HỘI THI :

1. Nội dung thi

          Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban Giám hiệu quy định.

Giáo viên nộp giáo án word trước cho BGK ít nhất một ngày trước khi thi.

2. Hình thức thi

Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi:

a. Đối tượng:

Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

b. Điều kiện:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

4. Đánh giá kết quả thi:

- Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với  cấp học. Mỗi bài thi giảng có từ 02 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

 - Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

5. Điều kiện công nhận giáo viên giỏi cấp trường.

Các tiết thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

6. Chương trình thi

Giáo viên các môn sẽ tham gia dự thi các tiết trong chương trình tuần 12, 13.

 7. Số lượng

- Các tổ chuyên môn lựa chọn giáo viên tham gia dự thi ngay từ đầu năm học, có kế hoạch bồi dưỡng để giáo viên tham gia dự thi có chất lượng.

- Mỗi tổ tham gia dự thi 02 giáo viên do tổ chọn (đăng ký với chuyên môn chậm nhất vào tuần thứ 11).

8. Thời gian thi

Tuần 15, 16 (Chuyên môn tuần 12,13): từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018

9. Ban giám khảo:  Gồm BGH, tổ trưởng (hoặc tổ phó) các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhà trường (Theo quyết định).

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018- 2019 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn, nhà trường yêu cầu các tổ chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo và giáo viên tham gia nhiệt tình để hội thi đạt chất lượng.

            Duyệt của Hiệu trưởng                                         P. Hiệu trưởng

                        (Đã ký)                                                          (Đã ký)

 

              Trương Văn Dũng                                           Nguyễn Văn Tuyến