In trang

Ngày sách Việt Nam 21/4/2021
Cập nhật lúc : 07:59 23/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 660/KH-SGDĐT ngày 22/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021, Trường THCS Trần Thúc Nhẫn tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông quảng bá về Ngày sách Việt Nam để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Tổ chức tọa đàm, tổ chức các cuộc thi đọc sách; kể chuyện sách, triển lãm, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của các Nhà xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành; giới thiệu các tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng, sâu rộng trong các đơn vị trường học.

- Tuyên truyền cho Tủ sách Huế, đưa Tủ sách Huế đến gần với đông đảo độc giả trên địa bàn tỉnh.