In trang

Thời khóa biểu áp dụng từ 9/1/2017
Cập nhật lúc : 20:58 03/01/2017

Thời khóa biểu áp dụng từ 9/1/2017. Quý thầy cô xem có vấn đề gì thì thông báo cho chuyên môn để điều chỉnh.