Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
mẫu tổng kết cuối năm

Giáo viên tải mẫu tổng kết để báo cáo TK

Sơ kết chuyên môn học kỳ 1 và phương hướng học kỳ 2 năm học 2016-2017

    PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                         BÁO CÁO SƠ KẾT  CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Năm học 2016 - 2017    Căn cứ Công văn số...

kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017

Quý thầy cô tải mẫu kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017 để xây dựng kế hoạch