Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
mẫu tổng kết cuối năm

Giáo viên tải mẫu tổng kết để báo cáo TK

Sơ kết chuyên môn học kỳ 1 và phương hướng học kỳ 2 năm học 2016-2017

    PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                         BÁO CÁO SƠ KẾT  CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Năm học 2016 - 2017    Căn cứ Công văn số...

kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017

Quý thầy cô tải mẫu kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017 để xây dựng kế hoạch