Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
mẫu tổng kết cuối năm

Giáo viên tải mẫu tổng kết để báo cáo TK

Sơ kết chuyên môn học kỳ 1 và phương hướng học kỳ 2 năm học 2016-2017

    PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                         BÁO CÁO SƠ KẾT  CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Năm học 2016 - 2017    Căn cứ Công văn số...

kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017

Quý thầy cô tải mẫu kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017 để xây dựng kế hoạch