Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối sáng

Khối sáng

Cập nhật lúc : 10:15 27/12/2018  
Thời khóa biểu áp dụng từ 7.1.2019
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 CA SÁNG                      
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2019    
                         
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2
HAI C.HẠNH CC T.Sang C.Hạnh T.Huy T.Linh C.Huệ C.T.Tâm       Tin C.Phương
2 Sử C.Huệ Văn C.Hạnh Toán T.Huy GDCD C.Tâm Lý T.Linh Văn T.Huynh       Tin C.Phương
3 Văn T.Huynh Toán T.Sang Sinh C.Bích Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam GDCD C.Tâm       TD T.Lành
4 Văn T.Huynh Sinh C.Bích Sử C.Huệ C.Nghệ C.Lam Văn C.Hạnh Anh C.Nga       TD T.Lành
5 Sinh C.Bích Sử C.Huệ Văn T.Huynh Anh C.Nga Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
BA C.ÁI 1 Họa C.Tâm Anh T.Thu GDCD C.Tâm Địa C.Bích Toán C.Ái Sinh T.Ân Văn T.Huynh Nhạc C.Nam TD T.Lành  
2 Lý C.Lam GDCD C.Tâm Địa T.Đặng Toán C.Ái Anh T.Thu Địa C.Bích Nhạc C.Nam Toán T.Cường TD T.Lành  
3 GDCD C.T.Dũng Địa T.Đặng Họa C.Tâm Sinh T.Ân Toán C.Ái Toán T.Cường Lý T.Sơn Văn T.Huynh    
4 Anh T.Thu Họa C.Tâm Lý T.Linh Toán C.Ái Sinh T.Ân Toán T.Cường Lý T.Sơn      
5 Địa T.Đặng Lý T.Linh Anh T.Thu              
T.ÂN 1 Hóa T.Ân Sử C.Huệ Văn T.Huynh Văn C.Hạnh Anh T.Thu Nhạc C.Nam        
2 Sử C.Huệ Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam Văn T.Huynh        
3 Toán T.Sang Anh T.Thu Hóa T.Ân C.Nghệ C.Lam Nhạc C.Nam Văn T.Huynh        
4 Toán T.Sang Hóa T.Ân Toán T.Huy Nhạc C.Nam Văn C.Hạnh C.Nghệ C.Lam        
5 Văn T.Huynh Toán T.Sang Toán T.Huy              
NĂM T.THU 1 Toán T.Sang Lý T.Linh Văn T.Huynh Lý C.Lam Địa T.Đặng Anh C.Nga        
2 Văn T.Huynh Toán T.Sang Sử C.Huệ Anh C.Nga Lý C.Lam Lý T.Linh        
3 BD HSG, HỌP HĐSP        
4        
5        
SÁU C.HUỆ 1 Hóa T.Ân Anh T.Thu Toán T.Huy Sử C.K.Anh Toán C.Ái Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành    
2 Anh T.Thu Hóa T.Ân Toán T.Huy Lý T.Linh Toán C.Ái Toán T.Cường Tin T.Tuyến TD T.Lành    
3 Lý C.Lam Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Toán C.Ái GDCD C.Tâm Sử C.K.Anh Toán T.Cường Tin T.Tuyến    
4 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Lý T.Linh Toán C.Ái Sử C.Huệ Lý C.Lam   Tin T.Tuyến    
5 SH SH SH SH SH SH        
BẢY T.HUYNH 1 Toán T.Sang Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Họa C.Tâm Anh T.Thu Sinh T.Ân TD T.Lành Lý T.Sơn Tin C.Phương  
2 C.Nghệ T.Linh Văn C.Hạnh Văn T.Huynh Sinh T.Ân Họa C.Tâm Anh C.Nga TD T.Lành Lý T.Sơn Tin C.Phương  
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Sinh C.Bích Anh C.Nga Văn C.Hạnh Họa C.Tâm        
4 Sinh C.Bích Toán T.Sang Anh T.Thu Văn C.Hạnh Sinh T.Ân Văn T.Huynh        
5 Văn T.Huynh Sinh C.Bích C.Nghệ T.Linh              
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn