Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối sáng

Khối sáng

Cập nhật lúc : 10:15 27/12/2018  
Thời khóa biểu áp dụng từ 7.1.2019
  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2018- 2019 CA SÁNG                      
          ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2019    
                         
Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 SÁU 3 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2
HAI C.HẠNH