Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » thể dục tin

thể dục tin

Cập nhật lúc : 02:29 13/10/2015  
Thời khóa biểu Thể dục - Tin
Trường THCS Trần Thúc Nhẫn THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 24/08/2015 đến /./....)
     
Thứ Buổi MÔN DẠY
    Tiết  Tin học G/V T.Dục G/V
6 Sáng 1 8.1   8.2  
2 8.1 C.Phương 8.2  
3 8.2   8.1 T.Lành
4 8.2   8.1  
Chiều 2 9.2   9.1  
3 9.2   9.1 T.Tùng
4 9.1 C.Trinh 9.2  
5 9.1   9.2  
7 Sáng 1 8.3      
2 8.3 C.Phương    
3     8.3 T.Lành
4     8.3  
Chiều 2     9.3  
3     9.3 T.Tùng
4 9.3 C.Trinh    
5 9.3      
Tải file