Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 03:35 04/12/2015  

2907-thi giao vien sang tao tren nen tang CNTT.doc


    UBND THỪA THIÊN HUẾ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:    2907     /SGD-ĐT-GDTrH                   Thừa Thiên Huế, ngày  27   tháng 11 năm 2015

   V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo

trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”

            Kính gửi:

                             Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố Huế,

                             Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT.

          Căn cứ công văn số 1218/NGCBQL-NG ngày 19/11/2015 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD-ĐT về việc kế hoạch triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”; Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2015 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”; Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị một số nội dung tham gia dự thi như sau:

1. Mục đích

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác với Microsoft Việt Nam nhằm:

          - Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin vào:

          + Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học;

          + Tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghệp.

          - Tạo cơ hội để các nhà giáo công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ công tin của bản thân.

2. Nội dung thi

          Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục học sinh phổ thông, và phát triển nghề nghiệp; cụ thể như sau:

          -  Những sáng tạo được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày  như: Dạy học,  giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội; làm việc với CMHS, cộng đồng…

          - Những sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như:  Mạng lưới phát triển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn…

3. Đối tượng dự thi

          Giáo viên các trường phổ thông (kể cả giáo viên các trường ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

          Giáo viên đã đạt giải nhất, nhì, ba cuộc các năm trước không được dự thi trong 03 năm liên tiếp kể từ năm đạt giải

4. Hồ sơ và bài dự thi

          - Hồ sơ dự thi bao gồm:

          + Phiếu thông tin về giáo viên dự thi theo mẫu được hướng dẫn trên mạng (Giáo viên phải khai đúng và đầy đủ các thông tin của mình để khi được giải thông tin đó sẽ được in vào giấy chứng nhận. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi thông tin trên giấy chứng nhận sai do lỗi của giáo viên khai sai).

          + Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (bao gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), viết không quá 10 trang giấy A4;

          + Video trình bày về sản phẩm dự thi không quá 10 phút;

          + Bản scan xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thông tin và sản phẩm của giáo viên dự thi.

          -Mỗi sản phẩm dự thi chỉ được 01 người đúng tên tác giả.

          - Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì Hội thi liên quan và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

          - Các sản phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.

5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

          5.1. Giải tập thể. Có 03 giải thưởng sẽ được trao cho các tập thể có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và tiền thưởng.

          5.2. Giải cá nhân. Giáo viên đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng của Ban tổ chức. Ban Tổ chức sẽ chọn và trao các giải thưởng bao gồm: 02 giải Nhất; 04 giải Nhì; 10 giải Ba; 20 giải Khuyến khích; 01 giải do độc giả bình chọn qua website của cuộc thi.

          Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn các giải thưởng cao nhất để tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế.

6. Sử dụng sản phẩm

          - Tất cả các sản phẩm dự thi không trả lại tác giả.

          - Ban tổ chức được quyền sử dụng các sản phẩm tham gia dự thi phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động của Phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” và “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” dưới mọi hình thức theo quy định hiện hành của nhà nước.

          - Các địa phương có thể sử dụng sản phẩm dự thi có chất lượng tốt đẻ làm tài liệu tham khảo (sản phẩm đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được đăng tải lên website: http://www.nhagiao.edu.vn).

7. Số lượng và thời hạn nhận tác phẩm thi

          - Mỗi giáo viên chỉ được nộp một sản phẩm duy nhất để dự thi.

          -Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày25/04/2016.

8. Địa chỉ nhận bài dự thi

Giáo viên gửi sản phẩm dự thi qua mạng, cụ thể như sau:

          Giáo viên tải hồ sơ dự thi và gửi sản phẩm dự thi của mình trên website: http://www.microsoft.com/en-us/education/default.aspx. Trong đó ghi rõ tiêu đề “Bài dự thi GVST2016: xxxxxx” trong đó xxxxx là tên chính của dự án tham gia dự thi ví dụ: “Bài dự thi GVST2016: ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn lịch sử lớp 10”.  (Cách nộp bài sẽ được hướng dẫn chi tiết trên website của Bộ GD-ĐT)

9. Tiêu chí chấm thi và quy trình chấm thi

          - Tiêu chí chấm thi: sản phẩm dự thi của giáo viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm: kỹ năng lập kế hoạch và thiết kế môi trường học tập, thiết kế bài trình bày hoạt động học tập có ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập một cách đột phá, sáng tạo; giáo viên phải thể hiện được kỹ năng hợp tác, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng mở rộng hoạt động học tập ra bên ngoài lớp học.

          - Sản phẩm dự thi của giáo viên được chấm theo 3 vòng: Vòng 1 và vòng 2 được tổ chức chấm tại địa điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định, vòng chung khảo được chấm công khai tại địa điểm tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

          Mọi thông tin và liên lạc với Ban tổ chức các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ông Nguyễn Hồng Đào, chuyên viên phòng Nhà giáo, Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, ĐT: 043.6230501/0988335963, email nhdao@moet.edu.vn.

10. Phát động Hội thi trong Ngành

          Sở GD-ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu văn bản này cùng với các văn bản của Ban tổ chức cuội thi công bố trên website nói trên để triển khai rộng rải cho tất cả giáo viên thuộc đối tượng dự thi.

          Trong đợt tập huấn thiết kế bài giảng e-learning và phát động cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” ngày 27/11/2015 các đơn vị đã thống nhất chỉ tiêu tham gia tối thiểu của các đơn vị:       01 sản phẩm/trường Trung học và 05 sản phẩm đối với các phòng GD-ĐT.

          Các đơn vị mở danh mục bài giảng e-learning trên website của đơn vị để đăng tải các bài giảng tốt của giáo viên trong trường. Hằng năm tuyển chọn ít nhất các bài giảng tốt đăng tải ít nhất 02 bài/môn/năm.                        

          Đề nghị các đơn vị trong Ngành phát động cuộc thi, tổ chức tuyển chọn đề tài và tích cực tham gia để cuộc thi được thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận :                                                                    GIÁM ĐỐC 

  - Như trên;                                                                                        

  - lưu VP, GDTrH;                                                                                      (Đã ký)

  - Website (phổ biến rộng rãi).

 

 

 

            Phạm Văn Hùng 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác