Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:26 20/03/2015  

Dùng cho tổ trưởng bộ môn tổng hợp kế hoạch sử dụng TBDH


Dùng cho tổ trưởng bộ môn tổng hợp kế hoạch sử dụng TBDH

Phụ biểu 02

( Dùng cho tổ trưởng bộ môn tổng hợp kế hoạch sử dụng TBDH)

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

MÔN …. LỚP…- HỌC KỲ …. –NĂM HỌC….

 

 

Tuần học

PPCT

Tên bài

Thiết bị sử dụng

SL

Ngày

Tiết

Lớp

Tên GV

Thực hiện

Điều chỉnh

Tại lớp

P.TH

23

42

Bài 24: ....

...

03

27/01

29/01

2

1

9/1

9/3

Cô A

X

 

 

 

23

27/1

1

2

5

8/2

8/3

8/4

Thầy  B

X

 

 

23

27/01

28/01

1

3

...

...

Thầy C

X

 

 

23

26/1

 

27/1

2

4

1

...

...

...

Thầy D

X

 

 

23

27/1

28/1

1

1

...

....

 

X

 

 

23

44

Bài 25: ...

....

05

29/01

30/01

3

2

...

...

Cô A

X

 

 

 

23

28/1 30/1

4

4

5

...

....

Thầy B

X

 

 

23

29/01

 

1

2

...

...

Thầy C

X

 

 

23

28/1

1

2

3

...

...

...

Thầy D

X

 

 

23

29/1

2

3

....

...

 

X

 

 

25

47

Bài 27: ..

... ..

03

11/02

12/02

2

2

...

...

 

X

 

 

 

25

10/2

1

2

5

...

...

...

 

X

 

 

25

10/02

11/02

1

3

...

...

 

X

 

 

25

9/2

10/2

5

2

3

...

..

...

 

X

 

 

25

8/2

9/2

1

1

...

...

 

X

 

 

27

50

Bài 29: ...

...

05

25/02

26/02

2

2

...

...

 

 

X

 

 

27

24/2

1

2

5

...

...

...

 

 

X

 

26

24/02

25/02

1

3

...

...

 

 

X

 

27

28

24/2

25/2

2/3

2

1

2

...

...

....

 

 

X

 

27

24/2

25/2

1

1

...

...

 

 

X

 

27

51

Bài29: ...

 

 

26/02

27/02

3

2

....

...

 

 

X

 

 

27

25/2

1

2

5

...

....

...

 

 

X

 

27

25/02

4

5

...

...

 

 

X

 

28

 

27

2/3

 

25/2

5

4

2

...

....

...

 

 

X

 

27

25/2

2

3

....

 

 

X

 

28

53

Bài 30: .

....

03

03/03

05/03

2

1

...

...

 

X

 

 

 

27

25/2

27/2

4

4

5

...

...

...

 

X

 

 

28

03/3

04/3

1

3

...

...

 

X

 

 

29

28

 

9/3

3/3

1

1

3

...

...

...

 

X

 

 

28

3/3

4/3

1

1

...

...

 

X

 

 

 

                                                                                                       ..., ngày ... tháng ... năm 2015

     Viên chức quản lý thiết bị                      Tổ trưởng                                   Duyệt của BGH

 

 

       ( Ghi rõ họ và tên)                   ( Ghi rõ họ và tên)                                    ( Ghi rõ họ  và tên)

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác