Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:24 20/03/2015  

33-pgd-dt-huong-dan-lap-ke-hoach-su-dung-thiet-bi-day-hoc.doc


pgd-dt-huong-dan-lap-ke-hoach-su-dung-thiet-bi-day-hoc dùng cho từng giáo viên.doc

Phụ biểu : 01

( Dùng cho cá nhân lập kế hoạch sử dụng TBDH)

 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

MÔN….- HỌC KỲ … –NĂM HỌC 2014-2015

 

            Họ và tên giáo viên :

          Thuộc tổ :                                , Trường : ………

          Được phân công giảng dạy lớp : ….

 

Tuần học

Phân phối chương trình

Tên bài

Thiết bị sử dụng

SL

Ngày

Tiết

Lớp

Thực hiện

Điều chỉnh

( nếu có)

 

Tại lớp

Phòng thực hành

 

 

 

42

Bài 24: .

 

01

27/01

29/01

2

1

9/1

9/3

 

X

 

 

23

 

 

 

 

 

23

44

Bài 25:

 

01

29/01

30/01

3

2

 

 

 

 

 

X

 

 

25

47

Bài 27:

 

01

11/02

12/02

2

2

 

 

 

 

X

 

 

27

50

Bài 29:

 

01

25/02

26/02

2

2

 

 

 

 

 

X

 

27

51

Bài29:

 

 

26/02

27/02

3

2

 

 

 

 

 

 

X

 

28

53

Bài 30: .

 

01

03/03

05/03

2

1

 

 

 

 

X

 

 

                         

                                                                                                       ...., ngày ... tháng .... năm 2015

     Người lập kế hoạch                                                                              Tổ trưởng                                                   

 

 

      ( Ghi rõ họ và tên)                                                                ( Ký duyệt và ghi rõ họ tên)

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác