Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:42 21/09/2016  

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016 - 2017

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ GIÁO VIÊN XEM VÀ GÓP Ý CHO BỘ PHẬN VĂN PHÒNG ĐỂ CHỈNH SỬA

     PHÒNG GD&ĐT QUANG ĐIÊN         CỘNG  HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                 Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

           
         
 
 

DỰ THẢO

 

 

 

                       Quảng Thọ, ngày 19 tháng 5 năm 2016

 

              BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016  

 

-Căn cứ  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ giáo dục năm học 2015 – 2016 của UBND Huyện & phòng  Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền.

-Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn

Năm học 2015 – 2016 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành trên cơ sở đó  tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) của trường đã thực hiện khá tốt các mặt công tác như sau:

A/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 :

I/ Những thuận lợi, khó khăn:

1/ Thuận lợi :

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của phòng GD& ĐT Quảng Điền.

- Đội ngũ CBGV đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

- Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được phát huy ,phát triển theo chiều hướng tích cực.

2/ Khó khăn:

- Cơ sở vật chất trường lớp ,thiết bị mặt dầu đã được đầu tư nhiều so với trước nhưng chưa đáp ứng kịp cho công tác đổi mới hoạt động dạy -học trong nhà trường.

- Công tác xã hội hoá có nhiều tiến bộ từng bước  đi vào chiều sâu,  có tác động tích cực đến công tác giáo dục để hổ trợ cho trường nhất là công tác huy động , duy trì sỉ số và chất lượng học tập của học sinh.Đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

 II/ Các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học:

1/ Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học :

- Công tác huy động và duy trì số lượng:

+ Số lượng đầu năm huy động đạt 422/200

+ Công tác duy trì số lượng nhà trường đã phân công , giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình về tận nhà học sinh để vận động.Đồng thời kết hợp với các  ban ngành trong xã luôn luôn quan tâm đến đời sống khó khăn của các hộ nghèo, động viên các em học sinh đến trường.Cho nên việc duy trì số lượng HS có tiến bộ.

    Kết quả cuối năm toàn trường 414/199 nữ ( 01 em chết, 2 em chuyển trường, học nghề ). So với đầu năm giảm 08 em . Tỉ lệ 1,9%

* Đánh giá chung: - Quy mô trường lớp phù hợp ,đảm bảo cho học sinh học tập. Số học sinh nghỉ học so với năm học trước giảm .

2/Hoạt động  chỉ đạo chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình quy định, kịp tiến độ chung toàn phòng.

- Thực hiện tốt khối 6&7 học 2 buổi / ngày theo chỉ đạo của PGD

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.Kế hoạch kiểm tra chung ,cắt phách chấm chung và bố trí giáo viên dạy theo lớp. Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu thường xuyên.

- Tổ chức hội thảo đúc rút kinh nghiệm việc đổi mới nội dung, việc soạn giảng theo đúng chuẩn kiến thức bộ môn, kỹ năng sống.

- Quan tâm chỉ đạo việc sử dụng CNTT vào hoạt động dạy học.

- Tổ chức thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi giáo án điện tử.

- Quán triệt tinh thần “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ”. Hưởng ứng phong trào “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3/Các điều kiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch năm học

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo định biên, phân công hợp lí theo lớp ,năng lực đáp ứng được với yêu cầu dạy- học hiện nay.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học : Đã được sự quan tâm đầu tư của Huyện ,PGD , trường mua thêm 01 máy chiếu để phục vụ học sinh hoc tập và thi cử.Nhà trường đã thành lập phòng nghe nhìn để phục vụ công tác dạy và học, ứng dụng CNTT trong học tập. Công tác sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên khá tốt, trường đã bố 01phòng bộ môn Lý-Công nghệ và bàn ghế học tập trang thiết bị cho học sinh học tập và thực hành- Phòng học đủ cho học sinh học 2 ca .Riêng khối 6&7 được PGD chỉ đạo học 2 buổi/ ngày nhà trường đã bố trí trang hoàng phòng học, sửa chữa đóng thêm bàn ghế cho học sinh đảm bảo chỗ ngồi học sinh cho năm học 2015-2016 học 2buổi/ngày đối với khối 6&7.

- Công tác xã hội hoá giáo dục có chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu, để hỗ trợ cho trường về mặt huy động duy trì số lượng ,cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng học sinh.

4/ Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục từ nay đến năm 2020. Hiện nay trường đang chỉ đạo đầu tư xây dựng đội ngũ CBGV và chất lượng học sinh. Đối chiếu với các chỉ số trong bộ tiêu chuẩn đánh giá theo thông tư số 42/2012/TT/BGD-ĐT trường đã đạt những kết quả cụ thể trong năm học 2015-2016, trường đã làm báo cáo cải tiến chất lượng một năm sau kiểm định chất lượng.

5/ Các giải pháp thực hiện cuộc vận động :

- Đầu năm học trường đã triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... đến tận cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tổ chức ký cam kết trách nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cho năm học 2015-2016 triển khai hàng tháng , tuần để thực hiện.

+ Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thống nhất thực hiện tốt các cuộc vận động trên ngày càng có chất lượng hơn.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của giáo viên theo các nội dung của cuộc vận động , đột xuất và định kỳ để đúc rút kinh nghiệm và chỉ đạo.

+ Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy học thực hiện chương trình , công tác chấm chữa cho điểm của giáo viên.

6/Họat động chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục:

1­ ,Thực hiện chương trình:

a)Thực hiện chương trình, SGK:

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên  thực hiện dạy theo phân phối chương trình của  Bộ Giáo Dục và  Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế . Trong năm học đảm bảo dạy đủ, đúng chương trình (Học kỳ I :19 tuần ,học kỳ II: 18).

b)Thực hiện việc dạy học 2 buổi đối với khối 6&7 :

    Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, trường đã triển khai họp PHHS thông báo  dạy 2 buổi đối với khối 6&7 cũng như lập kế hoạch dạy chủ đề tự chọn phụ đạo với 3 môn Ngữ văn và Toán và Anh văn  ở tất cả các khối lớp.

    Tình hình khối 6 học 2 buổi /ngày, Trường đã tăng khối 6 thêm 5 tiết/lớp/tuần trong đó (MT 1 tiết, Lý 1 tiết, Văn 1 tiết, Toán 1 tiết, Anh văn 1 tiết).

    Khối 7 tăng thêm 5 tiết/lớp/tuần (Nhạc 1tiết,Lý 1tiết,Văn1tiết,Toá1tiết, Avăn 1 tiết..)

    +Ưu điểm :Trường đã phân các tiết dạy phụ đạo ngay ở thời khóa biểu chính khóa nhờ vậy giáo viên đã dạy đảm bảo theo kế họach đề ra ,có soạn đầy đủ giáo án và soạn đúng theo mục đích yêu cầu của tiết phụ đạo .Chất lượng các tiết dạy có chuyển biến tốt.

2,Thực hiện quy chế chuyên môn:

2.1. Công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn: BGH trường thực hiện khá tốt công tác quản lý chuyên môn, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kế hoạch thời gian, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động giáo dục, triển khai thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của BGDĐT. Trường đã triển khai chương trình hành động của ngành để cán bộ giáo viên thực hiện.

- Ngay từ đầu năm học trường chỉ đạo giáo viên thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyên môn quy định của Bộ giáo dục. Thực hiện quy định của Phòng giáo dục các tổ chuyên môn đã làm đủ hồ sơ của tổ  chuyên môn (Sổ kế hoạch, Sổ dự giờ, Sổ ghi biên bản các cuộc họp, Sổ kiểm tra hồ sơ giáo án ). Hàng tháng trường chỉ đạo các tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên trong tổ ,cuối học kỳ BGH kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên 1 lần và đã kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên đột xuất trên lớp . Quy định sinh hoạt tổ 2 lần/1 tháng tổ chức thao giảng dự giờ thăm lớp. Trường thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành về tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh và giáo viên .Thực hiện nghiêm túc  công tác coi thi chấm thi học kỳ I & học kì II đối với các khối lớp. Một số bài định kỳ trường đã tổ chức kiểm tra theo hình thức đề chung.

     Các tổ chuyên môn sinh hoạt, kiểm tra giáo án  đều đặn, 100 % giáo viên thực hiện đúng kế hoạch bài dạy cũng như kế họach giảng dạy theo tuần không có hiện tượng giáo viên cắt xén tiết hay đảo tiết . Thực hiện khá tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tích hợp môi trường, tiết kiệm năng lượng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, dạy theo hướng tích hợp liên môn.

   - Thanh tra toàn diện được 11 giáo viên, trong đó loại tốt: 8 giáo viên, khá: 3giáo viên.

   - Thanh tra chuyên đề: 16 giáo viên trong đó loại tốt 10 loại khá: 3, kiểm tra đôn đốc thực hiện: 3

   - Tình hình học 2 buổi /ngày trường đã thực hiện nghiêm túc.

Khối 6 tăng thêm 5 tiết/lớp/tuần (Họa 1tiết, Lý 1tiết, Văn1tiết, Toán1tiết, Avăn1tiết)

Khối 7 tăng thêm 5tiết/lớp/tuần (Nhạc 1tiết, lý 1tiết, Văn1tiết, Toán1tiết, Avăn1tiết)

   - Kết quả bồi dưỡng thường xuyên: BGH đã xây dựng kế hoạch và triển khai và chỉ đạo CBGV thực hiện tốt. Kết quả xét ở trường:

Tổng số CBQLGV

Số tham gia BDTX

Kết quả

 

SL

TL%

Số CBQL

Số GV

G

K

Đạt

Không HT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

30

29

96,7

2

27

3

10,3

24

82,8

02

6,9

0

0

    Thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra đề chung trong năm (không tính kiểm tra HK):

Khối

Số lần KT

Văn

Toán

Sinh

C.Nghệ

6

12

4

4

2

2

 

7

14

4

4

2

2

2

8

14

4

4

2

2

2

9

8

4

4

 

 

 

Tổng

48

16

16

6

6

4

    + Ngay từ đầu năm học trường đã lên kế hoạch triển khai dạy “Bàn tay nặn bột” kết quả đã thực hiện được như sau:

     Lý 6: 3 tiết, Lý 7: 2tiết, Lý 9: 2 tiết, Hóa 9: 2 tiết

    Tổng số tiết đã dạy theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” toàn trường là: 9 tiết

+ Đánh giá chung:

   - Giáo viên đã thực hiện đúng sự chỉ đạo của BGH trong  việc soạn giảng, lên lớp, kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh khá tốt

   - Các tổ trưởng và giáo viên đã thực hiện tốt công tác dự giờ thăm lớp và thao giảng chất lượng khá tốt .

   - Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề  đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

   - Thực hiện tốt dạy 2 buổi/ngày đối với K6, 7

   - Công tác bồi dưỡng thường xuyên CBGV thực hiện khá nghiêm túc

   - Thực hiện khá tốt việc kiểm tra đề chung.

+Tồn tại :

   - Lên kế hoạch ở trang Web một số giáo viên lên còn chậm.

   - Giáo viên tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật trên nền tảng Công nghệ thông tin, thi dạy học tích hợp liên môn còn hạn chế.

2.2. Thực hiện các phong trào hội thi :

   + Đối với giáo viên :

   - Đã tổ chức hội thi viên dạy giỏi cấp trường thành công tốt. Số lượng giáo viên tham gia: 15 giáo viên kết quả 14 giáo viên xếp loại giỏi, 1 giáo viên xếp loại khá.

   +Đối với học sinh :

Cấp Huyện:

    - Học sinh đã tham gia thi IOE cấp huyện kết quả đạt: 10 giải trong đó

   * Trường đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

    - Học sinh đã tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện kết quả đạt: 10 giải

    - Học sinh đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp huyện kết quả đạt: 5 giải

Cấp Tỉnh:

    - Học sinh đã tham gia thi giải toán qua mạng cấp tỉnh kết quả đạt: 2 giải trong đó có 1 giải nhì, 1 khuyến khích.

    - Học sinh tham gia thi học sinh giỏi tỉnh kết quả: 1 giải ba, 2 giải khuyên khích.

2.3. Công tác tổ chức bồi dưỡng, học sinh giỏi :

     - Ngay từ đầu năm trường đã tổ chức chọn học sinh giỏi tham gia các môn theo quy định của phòng và đã bố trí giáo viên bồi dưông các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử,Địa ,Avăn Sính, giải toán qua mạng, giải Anh Văn qua mạng, bồi dưỡng Máy tính bỏ túi .

+Đánh giá chung : Đa số giáo viên đã thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng

+Tồn tại : Công tác bồi dưỡng MTCT chưa đạt và chưa có chất lượng

 2.4. Công tác hoạt động  giáo dục :

     - Hoạt động GDNGLL: Thực hiện tốt theo chủ đề mỗi tháng, theo hướng dẫn của SGD, sắp vào thời khóa biểu thời lượng 2 tiết/tháng của mỗi khối lớp, giáo viên đã tích cực dạy theo phương pháp tích hợp giữa hoạt động GDNGLL với môn GDCD.trong học kỳ qua trường đã tổ chức ngoại khóa về biến đổi khí hậu và Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 thành công tốt đẹp.

2.5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

     - Đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy; góp  phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc quản lý và dạy học

    - Số giáo viên  ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đat 90%   

2.6. Kết quả hai mặt chất lượng Văn hóa và hạnh kiểm :

+ Văn hóa:

Khối lớp

Tổng số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

100/46

20

20

26

26

45

45

8

8

1

1

Khối 7

104/47

20

19.2

32

30.8

46

44.2

6

5.8

0

0

Khối 8

98/46

18

18.4

28

28.6

45

45.9

7

7.1

0

0

Khối 9

112/60

18

16.1

36

32.1

57

50.9

1

0.9

0

0

Tổng cộng

414/199

76

18.4

122

29.5

193

46.6

22

5.3

1

0.2

+ Hạnh kiểm:

Khối lớp

Tổng số

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

100/46

87

87

12

12

1

1

0

 0

Khối 7

104/47

80

76.9

22

21.2

2

1.9

0

Khối 8

98/46

83

84.7

14

14.2

1

1.1

0

Khối 9

112/60

99

88.4

9

8

4

3.6

0

Tổng cộng

414/199

349

82.3

57

13.8

8

1.9

0

 0

III. Một số hạn chế và tồn tại, nguyên nhân

1.Mặc dù có nhiều giải pháp kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh, sự cố gắng của GVCN và các đoàn thể trong việc duy trì số lượng tuy nhiên trong năm học vừa qua số học sinh bỏ học vẫn còn.

2.Chất lượng học sinh yếu vẫn còn cao so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm.

3.Chất lượng các cuộc thi chưa cao trong đó chưa có sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT do Sở GD tổ chức.

4.Một số giáo viên vẫn còn chưa có ý thức phấn đấu, thiếu sáng tạo. Việc đổi mới PPDH có chuyển biến nhưng chưa rõ rệt còn mang tính đối phó.

5.Thông tin hai chiều vẫn còn chậm ở một số giáo viên. Việc cập nhật thông tin của một số giáo viên còn quá chậm, nộp các báo cáo, đề thi… còn chậm.

6.Hồ sơ sổ sách của một số giáo viên còn sơ sài, thiếu cập nhật các nội dung, hội họp. Việc ghi sổ đầu bài của một số ít giáo viên chưa khớp, chưa chính xác. Sổ điểm lớn còn sai nhiều, cập nhật danh sách lớp của một số GVCN còn chậm, đánh vắng chưa chính xác, thiếu kịp thời. Đa số các tổ đã cập nhật kịp thời tuy nhiên kế hoạch vẫn còn chưa chi tiết, chưa cụ thể.

7.Một số giáo viên đã thực hiện tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp, ứng dụng CNTT vào giảng dạy khá tốt, tuy nhiên một số giáo viên lên lớp còn dạy chay

     Nguyên nhân:

- Sự quan tâm của một số PHHS đối việc học tập của con em còn hạn chế. Một số học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học và rèn luyện kỹ năng sống, còn ham chơi.

- Có quá nhiều cuộc thi cùng lúc làm cho một số giáo viên và học sinh quá tải trong khi thực hiện.

     Trên đây là báo cáo tổng kết chuyên môn năm 2015- 2016, mặc dù còn một số hạn chế nhưng phải nói rằng năm học 2015- 2016 với sự tập trung, nổ lực của tập thể giáo viên và học sinh nên kết quả đạt được như kế hoạch đề ra.

IV/ Các giải pháp thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

1/ Xây dựng trường Xanh-sạch-đẹp an toàn:

- Phát động cán bộ giáo viên trồng cây xanh , mỗi giáo viên trồng mỗi cây xanh ở sân trường và đóng góp chậu cảnh tạo khuôn viên trường Xanh-sạch đẹp.

- Chỉ đạo cho Chi đoàn , Liên đội trang hoàng phòng học trồng thêm hệ thống cây xanh , năm điều Bác Hồ dạy .

- Chỉ đạo cho phụ trách lao động , đội tình nguyện xanh của chi đoàn trong việc chăm sóc và bảo vệ môi trường .Toàn trường đã ươm trồng 50 cây xanh .Trong đó, 30 cây bạc hà và 20 cây Sao đen tạo cảnh quan bóng mát

- Thường xuyên giáo dục cho học sinh trong vấn gìn giữ bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh cá nhân , giữ vệ cá nhân các công trình công cộng , nhà trường lớp, đặc biệt là công trình vệ sinh.

2/ Rèn kĩ năng sống cho học sinh :

- Rèn luyện cách ứng xử phát động phong trào nói lời hay làm việc tốt ,rèn  luyện kĩ năng làm việc sinh hoạt theo nhóm.

- Phát động phong trào rèn luyện thân thể, kĩ năng phòng chống TNGT, đuối nước và các tai nạn thương tích khác, kỹ năng sống.

- Thông qua các môn học rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình , phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

3/ Tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh :

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT nhân các ngày lễ lớn .Thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và biểu diễn phục vụ…

- Phát huy hoạt động của Đội, thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Tổ chức ngoại khóa về Bảo vệ và chăm sóc mắt cho học sinh toàn trường

4/ Học sinh tham gia tìm hiểu , chăm sóc phát huy các giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng địa phương.

- Chỉ đạo cho chi bộ ,Liên đội , chi đoàn thường xuyên làm vệ sinh ở nhà bia ghi danh liệt sĩ của xã, làm vệ sinh, cỏ ở nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh .

- Chỉ đạo cho liên đội tổ chức các họat động giáo dục truyền thống như : Thi tìm hiểu các anh hùng dân tộc vào các ngày lế lớn .Cụ thể thi Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp đại tướng Nguyễn Chí Thanh…

- Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn ngoại khoá về lịch sử của địa phương, biển hải đảo…

- Tổ chức dân hương ở Đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ xã nhân các ngày lễ lớn, thăm di tích như nhà lưu niệm Nguyễn Chí Thanh .

- Tổ chức tham quan ngoại khóa di tích lịch sử và cách mạng cho học sinh khối 9 vào ngày 26/.3/2015

V/ Công tác xây dựng Đảng: Công tác xây dựng và phát triển Đảng dược chú trọng,trong năm qua nhà trường đã giới thiệu 01 quần chúng ưu tú cho chi bộ xét bồi dưỡng học đối tượng Đảng.Chi bộ đã kiểm tra giám sát 2 đảng viên. Chi bộ Trường là chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh .

VI/ Những mặt tồn tại hạn chế

- Số lượng học sinh trong năm giảm 08 em : Trong đó : 02 chuyển trường,01 học sinh chết, 05 học nghề .

- Một vài giáo viên chủ nhiệm chưa quan tâm đúng mức chất lượng học tập của lớp , chưa bám sát tình hình cụ thể của lớp .Vì vậy ,chưa có những giải pháp ,biện pháp tích cực ,hiệu quả để xây dựng và nâng cao phong trào học tập của lớp.

- Sự phối kết hợp giưã nhà trường, gia đình và xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng mức ,còn tư tưởng giao khoán cho nhà trường.

VII/ Những mặt đã làm được:

    - Hội đồng Đánh giá ngoài đã kiểm tra và đánh trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 và cải tiến chất lượng.

    - Cây xanh phát triển tươi tốt tạo bóng mát cho các em vui chơi cảnh quan khuôn viên,cổng trường và tường  rào khang trang, sạch đẹp,thân thiện với môi trường.

    - Chất lượng giáo dục được nâng cao,tỷ lệ học sinh giỏi tăng.

    - Học sinh giỏi huyện đạt và phong trào 26 giải .Trong đó:

       +10 giải IOE

       +Giải Toán qua mạng đạt 2 giải .

       + Học sinh giỏi huyện 10 giải

      + Thi Dân vũ và múa hát sân trường: Đạt giải Nhất toàn đoàn.

    - Học sinh giỏi cấp tỉnh:

    +Đạt 03 giải ( 1giải ba,2 khuyến khích).

    +Giải Toán qua mạng cấp tỉnh đạt 2 giải ( 1giải nhì Toán 9, 1 KK Toán 8 )

   +Thi Chinh phục vũ môn cấp tỉnh đạt giải ba.

Đây là năm thứ sáu liên tục trường có học sinh giỏi cấp tỉnh.

-         Tốt nghiệp THCS111/112 đạt 99,11%

* Kết luận: Thành tích đã đạt và vượt so với chỉ tiêu đầu năm được giao.                                                           PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRONG NĂM HỌC 2016-2017

    Căn cứ Báo cáo số 1736/BC-SGDĐT ngày 03/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

    Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

    Căn cứ Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 24/ 8/2015 của UBND huyện Quảng Điền về Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

    Căn cứ Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm bậc THCS năm học 2016-2017.

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV về Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016- 2020”.

3. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại cơ quan.

4. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị̣, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

5. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

6. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT)

7. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh

8. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tổ chức tốt việc dạy học chương trình Tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT; tăng cường số lượng đối với các lớp đầu cấp (lớp 6).

9. Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày đối với khối 6 & 7.

10. Tập trung chỉ đạo công tác củng cố nâng cao chất lượng kết quả phổ cập.

11.  Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai mạnh mẽ công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài KĐCL và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.

12. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT, HSTC.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

   1.Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.Số lượng 85hs.

   2. Phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2.

   3. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đối với khối 6 & 7.

   4. Tốt nghiệp THCS: 99% trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi từ 55% trở lên.

   5.100% học sinh (lớp 8) học nghề phổ thông.

   6. KĐCLGD đạt cấp độ 1 và tiếp tục cải tiến chất lượng hàng năm.

   7. Duy trì trường có thư viện đạt chuẩn.

   8. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học dưới 3%. Trong đó, tỷ lệ bỏ học dưới 0,5%.

   9. Duy trì học sinh giỏi cấp huyện, phấn đấu có 3-5 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

   10. Xếp loại học sinh THCS: Hạnh kiểm tốt trên 80%; học lực xếp loại khá, giỏi trên 57%, xếp loại yếu, kém dưới 5%.

   11. Thực hiện dạy tiếng Anh theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT (hệ 10 năm)  trường dạy tiếng Anh lớp 6/2  và 01 lớp 7/1. Những khối lớp không học theo chương trình tiếng Anh mới thì tiếp tục dạy chương trình tiếng Anh cũ (hệ 7 năm).

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học đúng thời gian theo Quyết định số 1512/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn, trường xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo phòng GDĐT và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

1.2. Trường  giao cho các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn 2575/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục triển khai dạy 2 buổi/ngày

Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 592/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2014 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở khối 6&7. Thời gian dạy học 2 buổi/ngày được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7) để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Trường xây dựng kế hoạch giảng dạy trình Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Tổ chức dạy học môn tiếng Anh

3.1. Tiếp tục tạo điều kiện để giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn, ôn tập, thi để lấy chứng chỉ B2 theo khung năng lực Châu Âu.

3.2. Thực hiện dạy tiếng Anh theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT (hệ 10 năm), cụ thể có 02 lớp 6/2, 7/1 . Đối với các lớp dạy theo chương trình mới nhà trường cần tổ chức dạy phụ đạo thêm kỹ năng nghe, nói. Với những khối chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm thì tiếp tục dạy học Ngoại ngữ theo chương trình đã học ở những năm trước.

4. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT.

5. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

6. Triển khai các hoạt động trong trường học

- Triển khai hoạt động NCKH ở trường trung học và tham gia cuộc thi KHKT, Sáng tạo TTNNĐ cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2016-2017.

- Tiếp tục tham gia có hiệu quả các cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning, dạy học tích hợp đối với giáo viên, vân dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đối với học sinh …

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các trường phải lập kế hoạch bồi dưỡng từ đầu năm học và phải có số lượng tối thiểu học sinh tham gia dự thi theo quy định. - Tổ chức thi GVDG cấp trường để tuyển chọn các giáo viên có năng lực tiếp tục bồi dưỡng để tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi tin học, hùng biện ngoại ngữ...; các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet … theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị.

- Tổ chức và triển khai tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường trung học; sử dụng có hiệu quả trường học kết nối trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên...

- Công tác Đoàn, Đội trong trường học:

    Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng, tác phong tư cách và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý thức tự học, tự rèn luyện cho đoàn viên, đội viên.

    Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động, khuyến khích thành lập và sinh hoạt câu lạc bộ đội, nhóm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn.

- Phong trào Hội khỏe Phù Đổng: Tiếp tục tổ chức và phát triển phong trào Hội khỏe Phù Đổng theo định kỳ.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

    Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

    Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, thực hiện đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 2575/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

    - Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

    - Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải  quyết  các  vấn  đề  thực  tiễn  dành  cho  học  sinh  trung  học  theo  Công  văn  số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2016 của Bộ GD&ĐT.

    - Trường tổ chức thí điểm xây dựng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

    - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kỹ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu.

- Tăng cường tổ chức  dự giờ thăm  lớp (Tổ trưởng, tổ phó dự giờ tối thiểu 04 tiết/01GV/năm, GV dự giờ tối thiểu 18 tiết/năm), quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học đối  với giáo viên; xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hội thảo ở trường, cụm trường trong sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

 3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

    - Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

    - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

    - Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

    - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập.

    - Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn ; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.

    - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

    - Tham gia tốt các đợt tập huấn về các nội dung: Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, ..do Sở GD&ĐT tổ chức.

    - Trường tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

    - Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong các trường trung học dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các các trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"  để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

    - Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện. Tổ chức tốt và động viên 100%  có giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp và cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning dành cho giáo viên trung học.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

    - Trường chủ động rà soát đội ngũ để tham mưu cấp trên bố trí, sắp xếp đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học…

    - Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

    - Quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo các văn bản chỉ đạo của Bộ, Tỉnh và Sở GD&ĐT.

IV. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

    1.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

    1.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thường xuyên và định kỳ thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

2. Tích cực tham mưu với PGD, UBND xã, rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, khuôn viên trường, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tổ chức, triển khai thực hiệnNghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 2 .Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD cấp xã , đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra, cập nhật các độ tuổi 15-18 TN THCS, 15-18 tuổi đang học, 18-21 tốt nghiệp THPT. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống

VI. Công tác thi đua, khen thưởng

    Trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học. Phấn đấu trường đạt Tập thể lao độngTiên tiến cấp huyện.

     Năm học 2016-2017 Trường THCS Trần Thúc Nhẫn tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những khó khăn trước mắt, quyết tâm tạo những bước đi vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

                                                      

   Chủ tịch công đoàn                                                      Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác