Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:56 26/08/2016  

kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017


Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017. Các tổ trưởng căn cứ kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả.

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Quảng Thọ, ngày 28 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

            Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 bậc THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn;

          Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2016- 2017 của chuyên môn trường;

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017 như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu:

  • Mục đích:

- Bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi của trường, phát huy tinh thần sáng tạo và tự học, tự rèn luyện của các em.

- Chuẩn bị tốt cho kỳ thi HS giỏi cấp huyện, tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động dạy, tăng tỷ lệ học sinh giỏi của trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

  • Yêu cầu:

- Việc bồi dưỡng HSG là trách nhiệm của mỗi một giáo viên khi tham gia giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng học sinh để các em có cơ hội phát huy hết khả năng của mình.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng ngay từ đầu cấp và đầu năm học.

- Các thầy cô giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm; học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường.

- Giáo viên được phân công lên lớp phải có kế hoạch giảng dạy, bài soạn, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

- Học sinh đăng ký môn bồi dưỡng phải tích cực nổ lực học tập, say mê nghiên cứu, tìm tòi để đạt kết quả cao nhất.

- Giáo viên đăng ký mua sách bồi dưỡng chuyển chuyên môn nhà trường duyệt để mua sách kịp thời đáp ứng cho việc bồi dưỡng.

- Giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, học tập theo đúng thời khóa biểu  chuyên môn đã phân.

            - Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng.

II. Kết quả đạt được năm học 2015 - 2016

1. Kết quả đạt được

- Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 đạt 03 em

- Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải cá nhân.

     2. Hạn chế:

- Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chất lượng giải chưa cao, một số bộ môn chưa có giải. Kết quả các kỳ thi chưa ổn định.

- Công tác quản lý chỉ đạo còn thiếu kiểm tra đôn đốc, chưa phát huy hết vai trò của tổ chuyên môn trong bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Việc hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng chỉ mang tính động viên chưa có nguồn kinh phí để hỗ trọ thêm cho giáo viên.

III. Nội dung kế hoạch:

  1. 1.     Số buổi, số tiết bồi dưỡng tại trường: 02 tiết/ tuần/ môn (có thời khóa biểu cụ thể)
  2. 2.     Bối dưỡng tai Đặng Dung: 04 tiết/tuần/môn (có thời khóa biểu cụ thể)

   3. Công tác tuyển chọn học sinh giỏi:

           - Giáo viên bộ môn đầu năm học khảo sát và chọn học sinh tuần học thứ 2 của chương trình (từ 29/8/-03/9/2016)

-   Nộp danh sách học sinh tham gia ôn tập học sinh giỏi trước ngày 6/9/2016 (riêng học sinh bồi dưỡng tại Đặng Dung đã có danh sách từ hè).

- Thời gian bồi dưỡng bắt đầu từ tuần học thứ 3 (ngày 5/9/2016 đến khi tham gia các cuộc thi)

- Lịch học cụ thể: sau khi có danh sách chuyên môn sẽ lên TKB cụ thể.

4. Số môn và chương trình bồi dưỡng:

Số môn:

-         Khối 6, 7: 03 môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

-         Khối 8, 9: 10 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Lý, Hóa, Địa, Tin, MTCT.

Nội dung chương trình bồi dưỡng:

- Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng căn cứ trên chương trình giảng dạy các bộ môn để xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài theo chương trình sách giáo khoa nâng cao.

- Định hướng theo cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi Olympic các năm liền kề.

5. Kinh phí tổ chức ôn tập:

          - Xác định việc bồi dưỡng học sinh là trách nhiệm của mỗi giáo viên.

           - Nhà trường sẽ hỗ trợ động viên giáo viên tham gia bồi dưỡng theo quy định thu chi của nhà trường. Ngoài ra nhà trường sẽ tham mưu cho Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ thêm cho giáo viên (nếu Hội đồng ý).

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với BGH:

- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trình hiệu trưởng duyệt.  

- BGH tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sắp xếp thời khoá biểu, địa điểm giảng dạy và học tập, tìm nguồn kinh phí khen thưởng cho giáo viên.

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của các tổ. Đặc biệt chú trọng nội dung, chương trình chuyên sâu, kế hoạch phải chi tiết, rõ ràng, sát với điều kiện, tình hình học sinh của nhà trường. Chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện tốt kế hoạch.

- Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn thành các chuyên đề trình phó hiệu trưởng phê duyệt và tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng của tổ đã được phê duyệt.

- Tổ tưởng phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên bồi dưỡng trong tổ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra học sinh bồi dưỡng theo định kỳ tùy theo chuyên đề của từng tổ.

-  Báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường quá trình thực hiện kế hoạch.

3. Đối với giáo viên:

          - Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung chuyên đề được phân công, nội dung dạy, kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển; chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả học tập bộ môn của học sinh trực tiếp tham gia bồi dưỡng. Đề xuất với tổ chuyên môn những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn phụ trách.

- Thực hiện giảng dạy nghiêm túc, có hiệu quả theo nội dung chương trình kế hoạch, thời khóa biểu đã đăng kí đảm bảo đạt hiệu quả cao. Có trách nhiệm phát hiện học sinh giỏi bộ môn và đề nghị tham gia đội tuyển. Phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm trong việc phát hiện, theo dõi nề nếp, động viên kịp thời trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Giáo viên bồi dưỡng phải có trách nhiệm, nhiệt tình, có phương pháp dạy học phù hợp để học sinh có kết quả cao trong các kỳ thi.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phối hợp với giáo viên bồi dưỡng để theo dõi học sinh lớp mình tham gia bồi dưỡng để động viên, nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả.

Lãnh đạo nhà trường đề nghị các tổ trưởng chuyên môn; giáo viên được phân công; giáo viên chủ nhiệm và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất liên hệ với lãnh đạo nhà trường để được xem xét, giải quyết kịp thời./.

       

     Duyệt của Hiệu trưởng                                               P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Văn Tuyến

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác