Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 13:52 19/09/2016  

Kế hoạch giải toán qua mạng năm học 2016-2017


Kế hoạch giải toán qua mạng năm học 2016-2017 tổ Toán- Lý theo căn cứ kế hoạch của trường để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả.

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/KH-THCS

Quảng Thọ, ngày 25  tháng 8  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi giải toán trên Internet (Violympic) năm học 2016-2017

 

Căn cứ công văn số …/PGD&ĐT ngày …… tháng ….. năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền về việc tham gia Olympic tiếng Anh và giải toán qua mạng (Violympic) trên internet năm học 2016- 2017;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và tình hình thực tế của trường THCS Trần Thúc Nhẫn;

I. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng môn toán trong nhà trường; đồng thời tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh bổ sung kiến thức môn toán thông qua các vòng thi tự luyện Violympic trên internet và các vòng thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thi giải toán qua mạng như sau:

          II. Đặc điểm tình hình:

          1. Thuận lợi:

- Giáo viên có năng lực, nhiệt tình trong việc hướng dẫn học sinh tham gia.

- Học sinh khá thành thạo với máy tính.

- BGH  nhà trường quan tâm, động viên học sinh kịp thời.

- Trường đã nối mạng cáp quang nên rất thuận lợi cho học sinh trong quá trình giải, ít bị nghẽn mạng.

           2. Khó khăn:

- Kiến thức để thi giải toán qua mạng các vòng quá cao so với chương trình hiện hành do đó GV phụ trách và học sinh phải bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức mới để đảm bảo cho HS theo kịp các vòng thi.

-  Đa số học sinh không có máy tính để luyện thêm ở nhà.

  III. Nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể:

1. Nhiệm vụ:

           - Thành lập Ban tổ chức của trường để triển khai  giải toán qua mạng gồm:

                1. Thầy Trương Văn Dũng - Hiệu trưởng - Trưởng ban    

                2. Thầy Nguyễn Văn Tuyến -  P.Hiệu trưởng - Phó ban

                3. Cô Phạm Thị Tố Trinh – Giáo viên tin- Ban viên

      4. Cô Lê Thị Hồng Phương- Giáo viên Tin- Ban viên

                5. Cô Nguyễn Thị Thu Mành- Giáo viên toán- phụ trách khối 6

      6. Thầy Đặng Ngọc Sang- Giáo viên toán- phụ trách khối 7

      7. Cô Lê Thị Như Ái- Giáo viên toán- phụ trách khối 8

      8. Thầy Trần Thanh Huy- Giáo viên toán- phụ trách khối 9

     

 

 

 

 2. Chỉ tiêu:

- Học sinh tham gia tất cả các vòng thi do Bộ Giáo dục quy định .

     - Chỉ tiêu cụ thể:

            Cấp huyện: * Khối 6:  04 HS                                       * Khối 8:  03 HS

                             * Khối 7:  04 HS                                        * Khối 9:  03 HS

            Cấp tỉnh:    * Khối 6:  01 HS                                       * Khối 8:  01 HS

                             * Khối 7: 01 HS                                        * Khối 9: 01 HS

     3. Giải pháp

- Lên lịch cụ thể cho từng khối lớp, phân công giáo viên hướng dẫn, kèm cặp học sinh.

-  Ban tổ chức thống kê kết quả của học sinh qua từng tuần để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Hướng dẫn thêm cho những học sinh kĩ năng vi tính còn chậm.

- Triển khai đến tất cả học sinh toàn trường về chương trình giải toán qua mạng, khuyến khích tất cả những học sinh có điều kiện cùng tham gia để rèn luyện kiến thức.

- Tăng thêm tài liệu luyện thi, máy tính cầm tay tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh.

- Khuyến khích, động viên học sinh luyện thêm ở nhà.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể động viên, khuyến khích giáo viên phụ trách và học sinh đạt kết quả cao trong thi giải toán qua mạng.

- Tổ chức giải  thường xuyên theo lịch cụ thể.

- Sơ kết đánh giá  tháng theo kết quả cập nhật trên mạng.

- Tăng cường phối hợp tốt giữa BTC và các giáo viên phụ trách để điều chỉnh kịp thời các khó khăn.

- Chỉ đạo giáo viên Tin thường xuyên cập nhật các thông báo của BTC và thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng đảm bảo cho việc giải các vòng.

IV. Kê hoạch tổ chức các vòng thi:

- Thời gian tổ chức vòng thi các cấp: (theo kế hoạch của Bộ GD & ĐT)

- Thời gian các vòng thi tự luyện từ vòng 1 đến vòng 15: Bắt đầu từ tháng 8 đến trước 20 tháng 12 năm 2016. Các giáo viên phụ trách sắp xếp cho học sinh giải để đảm bảo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giải toán qua mạng năm học 2016- 2017 đề nghị các thầy cô giáo có liên quan thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra để cuộc thi đạt hiệu quả tốt.

                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   

                                                               

 

                                                              

 

                                                                            Nguyễn Văn Tuyến

 

 

THỜI KHÓA BIỂU GIẢI TIẾNG ANH QUA MẠNG NĂM HỌC 2016- 2017

Áp dụng từ tuần 3 ngày 5 tháng 9 năm 2016

 

 

Khối

GV phụ trách

Số HS

Thời gian giải

Địa điểm

Khối 6

Nguyễn Thị Thu Mành

 

Thứ…… tiết…..

Phòng máy

Khối 7

Đặng Ngọc Sang

 

Thứ…… tiết…..

Phòng máy

Khối 8

Lê Thị Như Ái

 

Thứ…… tiết…..

Phòng máy

Khối 9

Trần Thanh Huy

 

Thứ…… tiết…..

Phòng máy

Tổng

 

 

 

 

Lưu ý: Giáo viên cho học sinh đăng ký thành viên sớm để tham gia thi. Học sinh phải đăng ký thông tin chính xác.

                                                                             Quảng Thọ, ngày 15 tháng 9  năm 2016

                                                                                                P.Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                    Nguyễn Văn Tuyến

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác