Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:58 26/08/2016  

Kế hoạch tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/TTN-BGELN

Quảng Thọ, ngày 28  tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai Hội thi thiết kế bài giảng e-leaming năm học 2016- 2017

 

Căn cứ Kế hoạch số 1772/SGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức thi thiết kế bài giảng e-leaming năm học 2016- 2017,

Căn cứ Công văn 105/PGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Hội thi thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tha gia cuộc thi như sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi
 2. Mục đích

-         Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

-    Xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam, tiếp nối kết quả của cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Leaming chủ đề “Dư địa chí Việt Nam” năm 2015.

-    Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.

-    Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của giáo viên các cấp, bậc học. Chọn bài tham gia dự thi các cấp.

-    Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa giáo viên các tổ trong nhà trường và các trường học trên địa bàn huyện trong việc thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng E-Learning;

- Tuyển chọn được các bài giảng có chất lượng bổ sung vào kho tài nguyên dung chung của Ngành;

 1. Yêu cầu

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai và phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể giáo viên trong tổ, đảm bảo giáo viên các bộ môn trong tổ có bài giảng e-Leaming tham gia dự thi ở cấp trường.

- Tổ chuyên môn tổ chức tuyển chọn các bài giảng có chất lượng để tham gia thi cấp huyện năm học 2016-2017 và để xây dựng kho tư liệu giảng dạy của nhà trường.

- Các giáo viên muốn tham gia dự thi cấp Bộ phải có ít nhất 02 bài cùng chủ đề.

 1. Đối tượng, nội dung và tiêu chí
 2. Đối tượng

-       Tất cả các giáo viên bộ môn là đối tượng bắt buộc.

-       Bài dự thi có không quá 03 thành viên tham gia (sau đây gọi chung là

tác giả).

 1. Nội dung thi

       Bài giảng e-Learning có chủ đề Dư địa chí Việt Nam và các bài học (tích hợp cả lý thuyết, thực hành, thí nghiệm…) thuộc chương trình giáo dục do Bộ GDĐT ban hành ở các môn học thuộc cấp học THCS.

3. Yêu cầu đối với bài dự thi

- Bài giảng phải hoàn chỉnh một nội dung cụ thể (tối thiểu là một tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông, dư địa chí đảm bảo giới thiệu đầy đủ về một nội dung), chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống, chuẩn mực; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian bài giảng phù hợp, hấp dẫn; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại, tự tạo học liệu (hình ảnh, đồ họa, video…).

- Bài giảng phải do chính giáo viên, nhóm giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng (tên bài, nội dung không trùng với bài đã dự thi năm trước). Đảm bảo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

- Bài giảng phải có 3 phần: Phần đầu (trang đầu bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục); Phần nội dung (trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả); Phần cuối (trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi, không vi phạm bản quyền).

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt, sử dụng bảng mã Unicode. Bài giảng phải được Việt hóa hoàn toàn (trừ bài giảng môn Ngoại ngữ), có logo của giáo viên (nhóm giáo viên) và logo của trường; nội dung bài giảng có video ghi hình người giảng, video tư liệu, thực hiện thí nghiệm, thực hành, các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, phù hợp với đối tượng người học, kích thích người học tích cực tư duy, tiếp thu nhanh chóng, chính xác nội dung bài giảng.

Mục tin

Ví dụ về trang bìa bài dự thi

Thông tin cuộc thi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learaing lan thứ 4

Tiêu đề bài dự thi

Ví dụ: Đường Trường Son

Chủ đề

Dư đia chí Viêt Nam hoặc Môn......................... /Lớp.................

Thông tin tác giả

Giáo viên: .........................................

Email

.............................................. @hue.edu.vn

Sử dụng email của ngành giáo dục cấp

Điện thoại liên lạc

Điên thoai di đông: ...................................

Đơn vị công tác

Trường ......................................................

Địa chỉ công tác

Số/Đường/Xã-Phường/Huyện/Thành/Thị, tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ phải chỉnh xác đế BTC gửi phấn thưởng (nếu có)

Giấy phép bài dự thi

CC-BY hoặc CC-BY-SA

Tháng/năm

Tháng 11/2016

 

 1. Tiêu chí đánh giá

 

 

 

 

 

 

TT

Hạng mục

Tiêu chí đánh giá

Ký hiệu cột

Diễm

tối đa

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nội dung

a) Chủ đề

(1)

5

b)   Xác định rõ đối tượng

c)   Mục đích, mục tiêu bài học

 

(2)

 

5

d) Cấu trúc bài học

 

 

e) Triển khai các nội dung

(3)

10

f) Thể hiện các điểm nhấn (thể hiện sự sáng tạo)

(4)

10

g) Thể hiện được các thông điệp hữu ích (thể hiện sự sáng tạo)

(5)

10

2

Tư liệu

a) Giá trị của tư liệu (phù hợp với nội dung trình bày)

(6)

8

b) Có trích dẫn rõ ràng (đối với tư liệu không tự làm)

(7)

2

c) Chất lượng tư liệu (hình ảnh, âm thanh)

(8)

5

d) Thời lượng phù hợp

(9)

2

e) Sự phù hợp về sử dụng tư liệu (nhiều quá, ít quá, lặp lại nội dung, miên man, tự làm..)

(10)

3

3

Phưong

pháp

a) Tính hấp dẫn người học (cuốn hút, không nhàm chán, có tính định hướng, dễ hiểu,..)

(11)

10

b) Tính tưong tác (trắc nghiệm: tính hợp lý của câu hỏi, cách chọn dạng câu hỏi và cách trả lời, thuyết minh và xử lý các tình huống khi trả lời)

(12)

5

c) Ket hợp tốt giữa kênh tin: âm thanh, hình ảnh, văn bản, hiệu ứng,

(13)

5

d)   Lời thuyết minh (rõ ràng, truyền cảm, nói ngọng,..)

e)  Hướng dẫn người học (nếu không có -1)

(14)

5

4

Công nghệ và các yêu cầu khác

a)   Kỹ thuật xử lý video, âm thanh, hoạt hình,., (có tốt không?)

b)   Lựa chọn màu sắc, phông chữ, hiệu ứng (phù hợp hay không?)

(15)

5

c) Xử lý đồng bộ âm thanh, hình ảnh,.. (có khớp không?)

(16)

5

d)   Thông tin trang bìa (có đúng theo quy định không?)

e)  Việt hóa tiêu đề các slide (cây mục lục)

(17)

5

TÔNG ĐIÊM

 

100

 

Lưu ý: Bài dự thi trên đĩa bị lỗi/hỏng, không chạy được và không có các thông tin theo mẫu hướng dẫn sẽ bị loại.

 1. Nộp sản phẩm dự thi

-    

Sản phẩm dự thi đóng gói vào đĩa, mặt đĩa trình bày theo mẫu sau:

 


Không giới hạn sô lượng bài tham gia dự thi ở môi cá nhân, nhóm giáo viên. Ngoài việc thực hiện các bài giảng e-Leaming dự thi theo chủ đề Dư địa chí Việt Nam, giáo viên, nhóm giáo viên có thể thực hiện và dự thi các bài giảng trong phân phối chương trình các môn học.

-      Sản phẩm dự thi được đóng gói vào đĩa CD, DVD (đựng trong vỏ nhựa)

-       Đĩa sản phẩm dự thi bao gồm các nội dung sau: Gồm 3 thư mục lần lượt

có tên BAIDUTHI, TEPNGUON, THUYETMINH.

+ BAIDUTHI: Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (chuẩn HTML5).

+ TEPNGUON: Chứa tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài dự thi.

+ THUYETMINH: Chứa file word giới thiệu, thuyết minh bài dự thi.

-      Nộp sản phẩm dự thi cho nhà trường chậm nhất ngày 05/11/2016.

-      Sản phẩm đạt giải cao, có chất lượng tốt sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử, trở thành tài liệu dùng chung, tham khảo cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Sản phẩm đã nộp dự thi sẽ không được hoàn trả lại.

 1. Lịch tổ chức

1. Cấp trường: Nhà trường sẽ tổ chức cho giáo viên tham gia, thực hiện bài thi từ ngày 30/8/2016 đến 04/11/2016.

Mỗi tổ khối chuyên môn phải có ít nhất 02 bài dự thi và tổ chức thi tại cuộc thi cấp truờng.

2.  Thi cấp Huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi trước ngày 15/11/2016 để tuyển chọn 12 bài tham gia thi cấp tỉnh.

 1. Thi cấp Tỉnh: Nộp sản phẩm dự thi trong hai ngày 22 và 23/11/2016.
 2. Cụ thể:

Ngày

Thực hiện

Nội dung

Tháng 9, 10/2016

Tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi bài giảng điện tử, bài giảng E-learning năm học 2016-2017, triển khai tới các giáo viên trong tổ. Phân công giáo viên tham gia.

Từ 1 đến 4/11/2016

Trường

Tổ chức tuyển chọn bài đạt chất lượng

Ngày 05/11/2016

Chuyên môn

Nộp bài dự thi cấp huyện

Ngày 15/11/2016

PGD

Tổ chức thi cấp huyện

Tháng 12/2016

SGD

Thi cấp tỉnh

 

 1. Tổ chức thực hiện

-       Chuyên môn trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

-       Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai cho giáo viên trong tổ tham gia theo nhóm hoặc cá nhân. Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất hai bài giảng tham gia cấp trường.

- Sau khi có sản phẩm dự thi nhà trường sẽ thành lập tổ chấm và chọn 02 bài giảng tham gia dự thi cấp huyện.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017 cấp trường. Đề nghị các tổ trưởng, nhóm trưởng theo dõi và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì khó khăn thì các tổ trưởng gặp BGH để được giải đáp kịp thời.

 

 

                   Duyệt của Hiệu trưởng                                       P.Hiệu trưởng

                                (đã ký)

 

                                                         

 

 

                    Trương Văn Dũng                                        Nguyễn Văn Tuyến

                                  

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH BÀI GIẢNG E-LEANING THAM GIA CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT

Bài giảng

Họ tên

GV/nhóm GV

Địa chỉ email

Số điện thoại

Điểm thi ở

cơ sở

Tên bài

Lớp

Môn

Bài

số

1

 

 

 

1

 

...@hue.edu.vn

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...... , ngày tháng năm 2016

             TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác