Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 25 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:36 19/09/2018  

Kế hoạch tyhi KHKT năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  15 /KH-TTN

 

 

Quảng Thọ, ngày  30  tháng 8  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2018-2019

 
   

 

 

Căn cứ Công văn số 2056 /SGD&ĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp các cấp học sinh trung học năm học 2018-2019;

Nay trường THCS Trần Thúc Nhẫn xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo KHKT năm học 2018-2019 như sau:

 I. Mục đích

1. Khuyến khích học sinh và giáo viên trong nhà trường nghiên cứu khoa học; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Tạo cơ hội để học sinh và giáo viên trong trường giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa trường và các địa phương trong toàn tỉnh.

          5. Tuyển chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo KHKT cấp huyện và tỉnh năm học 2018-2019.

 II. Tổ chức triển khai

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trong trường và chuẩn bị tham gia Cuộc thi năm học 2018– 2019, nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, các đoàn thể, giáo viên và học sinh thực hiên tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi đến các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Phối hợp cùng công đoàn, chi đoàn tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, nghĩa của công tác NCKH của học sinh và các quy định, hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT về Cuộc thi đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của nhà trường.

2. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi của tổ mình, triển khai phân công giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch để đạt hiệu quả cao.

3. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi năm học 2018-2019, các tổ chuyên môn, Đội, Đoàn Thanh niên chỉ đạo các đoàn viên, giáo viên lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH của học sinh phù hợp với điều kiện của nhà trường, học sinh, giáo viên trong tổ.

4. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi Sáng tạo KHKT của Bộ, Sở GD&ĐT trường sẽ thành lập Hội đồng để tổ chức cuộc thi cấp trường, lựa chọn sản phẩm, dự án tốt tham gia các cuộc thi cấp trên.

III. Tổ chức Cuộc thi năm 2018 - 2019

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

TT

Công việc

Thời gian

Phân công nhiệm vụ

1

- Phát động Cuộc thi, nghiên cứu tìm ý tưởng.

 

- Tổ chức đăng ký và thẩm định đề tài, dự án.

 

- Giao nhiệm vụ  cho các giáo viên hướng dẫn và tìm giáo viên hỗ trợ khoa học cho các đề tài (Sở cung cấp thông tin các Nhà khoa học cam kết hỗ trợ hoạt động NCKH của học sinh).

- Tiến hành thực hiện đề tài  

- 15/6/2018 đến 10/9/2018.

 

- Từ 10/9/2018 đến 15/9/2018

 

- Từ 20/9/2018 đến 30/9/2018

 

 

 

 

- Từ 1/10/2018 đến 20/11/2018

- Tổ chuyên môn

 

 

- BTC cuộc thi cấp trường.

 

- PHT, Tổ chuyên môn

 

 

 

 

- Giáo viên, học sinh, Tổ chuyên môn, PHT

2

Tổ chức thi cấp trường

Ngày 21/11/2018 đến 30/11/2018

BTC cấp trường

3

Nộp hồ sơ dự thi về Phòng GD&ĐT.

Ngày 04/12/2018 đến 09/12/2018

PHT

4

Phòng GD&ĐT tổ chức thẩm định các đề tài.

Ngày ./12/2018 đến 16/12/2018  

BGH, GV, HS tham gia thi

 

5

Nộp đăng kí, hồ sơ (bản điện tử) dự thi cấp tỉnh.

Ngày 21/12/2018

PHT (nộp cho PGD nộp thi tỉnh-nếu được chọn)

 

6

Nhận mã nộp bài dự thi cho các dự án

Ngày 25/12/2018

PHT

 

7

Các dự án nộp hồ sơ và báo cáo nghiên cứu lên trang trường học kết nối

Ngày 25, 26/12/2018

PHT

8

Nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh.

Ngày 29/12/2018

(Phòng GD&ĐT)

9

Tham gia thi KHKT cấp tỉnh.

Ngày 9/01/2019 đến 11/01/2019 

GV, HS có tham gia

 

Sở sẽ dự kiến tổ chức thi cấp tỉnh từ ngày 9/01/2019 đến ngày 11/01/2019, tại Trung tâm Giáo dục Năng khiếu Văn Thể Mỹ, 11 Đống Đa – Huế.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 trong nhà trường.

3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

 

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và  hành  vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

 

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

 

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật  lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La- de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

 

4. Nội dung thi:

 Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng 01 năm tính đến ngày 31/01/2019 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.   Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

5. Người hướng dẫn, bảo trợ:

Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên trong nhà trường bảo trợ, do hiệu trưởng ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B). Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học.

Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành).

Các dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

6. Đăng kí dự thi

a. Số lượng dự án đăng ký dự thi: Mỗi tổ chuyên môn đăng ký ít nhất một dự án dự thi .

b. Mỗi học sinh phải nộp 01 ảnh thẻ cỡ (4x6) cm, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. Các phiếu (tại điểm e-bên dưới) phải điền đầy đủ thông tin, dán ảnh, có ký tên và dấu đỏ của đơn vị, quét file (scan) và nén vào file; đặt tên PhieuDuThi_TênTrường.Zip. Thời hạn nộp như hướng dẫn ở mục II.1

c. Các mẫu phiếu dự thi nhà trường sẽ cung cấp cho giáo viên hướng dẫn.

d. Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia dự thi phải có tài khoản trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn . Các học sinh tham gia dự thi phải nộp hồ sơ dự án đăng ký theo hướng dẫn của BTC.

7. Công tác tổ chức cuộc thi

          Nhà trường sẽ thành lập cuộc thi cấp trường năm học 2018-2019, trong quá trình thực hiện các dự án các thành viên trong BTC có nhiệm vụ thao dõi, đôn đốc, hỗ trợ giáo viên và học sinh tham gia dự thi.

7.1.   Ban tổ chức cấp trường:

  1. Thầy Trương Văn Dũng: Hiệu trưởng- Trưởng ban
  2. Thầy Nguyễn Văn Tuyến: P.Hiệu trưởng- Phó ban
  3. Cô Hoàng Thị Kim Anh: GV- Thư ký
  4. Thầy Trần Thanh Huy: CTCĐ- Ban viên
  5. Thầy Võ Hữu Đặng: TTCM- Ban viên
  6. Thầy Trần Đức Sơn: TTCM- Ban viên
  7. Cô Dương Thị Thanh Tâm: TTCM-Ban viên
  8. Thầy Lê Quang Đức: TPT- Ban viên
  9. Thầy Nguyễn Phong Linh: BTTTH- Ban viên
  10.  Thầy Hoàng Công Dân: BTCĐ- Ban viên

7.2.   Nhiệm vụ của BTC cuộc thi

-   Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi KHKT năm 2018-2019.

-   Theo dõi, hỗ trợ giáo viên và học sinh khi cần thiết.

-   Kiến nghị nhà trường điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, điều kiện để đảm bảo thực hiện tốt cuộc thi.

7.3 Thời gian thi: Ngày 3 tháng 12 năm 2018

7.4: Ban giám khảo:

1.   Thầy Trương Văn Dũng: Hiệu trưởng- Trưởng ban

2.  Thầy Nguyễn Văn Tuyến: P.Hiệu trưởng- Phó ban

3.  Cô Hoàng Thị Kim Anh: GV- Thư ký

4.  Thầy Trần Thanh Huy: CTCĐ- Ban viên

5.  Thầy Võ Hữu Đặng: TTCM- Ban viên

6.  Thầy Trần Đức Sơn: TTCM- Ban viên

7.  Cô Dương Thị Thanh Tâm: TTCM-Ban viên

8.  Thầy Lê Quang Đức: TPT- Ban viên

8. Tiêu chí và quy trình chấm thi

8.1. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT cấp quốc gia

Căn cứ quy định tại Thông tư 38 và để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi KHKT quốc tế - Intel ISEF, Cuộc thi năm học 2018-2019 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

Trong quá trình chấm thi, các tiêu chí nói trên được xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu và chỉ cho điểm sau khi đã xem xét, đối chiếu với các minh chứng khoa học về quá trình nghiên cứu được thể hiện trong các phiếu ghi tại Mục 7, Khoản d) nói trên và sổ tay nghiên cứu khoa học của học sinh.

8.2. Về quy trình chấm thi 7

a. Quy trình chấm thi thực hiện theo các quy định tại Thông tư 38 và những qui định mới nhất của cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc tế - Intel ISEF.

b. Những thí sinh đoạt giải cao tại vòng thi lĩnh vực có khả năng trình bày bằng tiếng Anh được tham gia vòng thi toàn cuộc. Tại vòng thi toàn cuộc, thí sinh trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh nếu giám khảo yêu cầu).

9. Kinh phí

Kinh phí phục vụ công tác NCKH và tổ chức các cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của nhà trường và kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi Sáng tạo KHKT năm 2018-2019, nhà trường yêu cầu các đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, khó khăn thì liên hệ với BGH, BTC để có hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời.

 

Nơi nhận

 

Người lập kế hoạch

- Các tổ chuyên môn;

- Các đoàn thể;

- GVCN các lớp;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

PHT

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Tuyến

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác