Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:13 20/12/2016  

Lịch thi mới

lịch thi mới

Lịch thi mới. Quý thầy cô xem và thông báo cho học sinh nắm để tham gia đầy đủ.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

 

                    Khối

 

Ngày kiểm tra

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian làm bài

Thứ ba

20/12/2016

Sáng

X

X

X

Ngữ văn

7:30

90 phút

X

X

X

Vật lý

9:45

45 phút

Chiều

X

Toán

X

X

13:30

90 phút

X

Địa

X

X

15:45

45 phút

Thứ tư

21/12/2016

Sáng

X

X

X

Tiếng Anh

7:30

45 phút

X

X

X

Sinh học

9:00

45 phút

Chiều

Tiếng Anh

X

Tin

X

13:30

90 phút

Tin

X

GDCD

X

15:45

45 phút

Thứ năm

22/12/2016

Sáng

X

X

X

Toán

7:30

45 phút

X

X

X

Lịch sử

9:30

45 phút

Chiều

X

GDCD

Vật Lý

X

13:30

45 phút

X

C.Nghệ

Sinh học

X

15:30

45 phút

Thứ sáu

23/12/2016

Sáng

X

X

X

Địa lý

7:30

90 phút

X

X

X

Hóa học

9:45

45 phút

Chiều

GDCD

Tiếng Anh

C.Nghệ

X

13:30

90 phút

C.Nghệ

Tin

 

X

15:45

60 phút

Thứ hai

26/12/2016

Sáng

Ngữ văn

X

X

X

7:30

90 phút

Vật lý

X

X

X

9:45

45 phút

Chiều

X

X

Ngữ văn

X

13:30

90 phút

X

X

Hóa học

X

15:45

45 phút

Thứ ba

27/12/2016

Sáng

Lịch sử

X

X

Tin

7:30

45 phút

Sinh học

X

X

GDCD

9:00

45 phút

C.Nghệ

Chiều

X

Ngữ văn

X

X

13:30

60 phút

X

Vật lý

X

X

 

 

Thứ tư 28/12/2016

Sáng

X

X

Lịch sử

X

7:30

90 phút

X

X

Địa lý

X

9:45

45 phút

Chiều

X

Lịch sử

X

X

13:30

45 phút

X

Sinh học

X

X

15:30

45 phút

Thứ năm

29/12/2016

Sáng

Toán

X

X

X

7:30

45 phút

Địa

X

X

 

9:00

45 phút

Chiều

X

X

Toán

X

13:30

60 phút

X

X

Tiếng Anh

X

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác