Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:42 17/08/2017  

thời khoá biểu chiều 21/8/2017


Thứ Trực Tiết TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3 BẢY 1 BẢY 2 SÁU 1 SÁU 2 CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3
HAI C.NAM 1 Toán T.Sang Anh C.Nga

Nhạc C.Nam

Địa T.Đặng Lý T.Sơn          
2 Sinh T.Ân Sử C.Huệ Toán T.Huy Lý T.Sơn Sinh C.Bích   Anh C.Nga      
3 Anh C.Nga C.Nghệ T.Sơn Sinh T.Ân Sinh C.Bích Địa T.Đặng Toán T.Sang Nhạc C.Nam      
4 Sử C.Huệ Sinh T.Ân Toán T.Huy Anh C.Yến Anh C.Nga Toán T.Sang Nhạc C.Nam      
CC T.SANG C.HUỆ T.HUY C.YẾN C.NGA          
BA C.T.ANH 1 Văn T.Huynh GDCD C.Tâm Văn T.Minh Văn C.T.Anh Toán T.Huy Họa C.Tâm Toán T.Cường      
2 Văn T.Huynh Nhạc C.Nam GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh Toán T.Huy Họa C.Tâm Toán T.Cường Tin C.Phương    
3 GDCD C.Tâm Hóa T.Ân Văn T.Minh Toán T.Cường Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam Họa C.Tâm Tin C.Phương    
4 Hóa T.Ân Toán C.Ái Anh T.Thu Toán T.Cường Văn C.T.Anh Nhạc C.Nam Họa C.Tâm TD T.Tùng    
5 Nhạc C.Nam Toán C.Ái Hóa T.Ân       TD T.Tùng    
T.HUYNH 1 Toán T.Sang Lý T.Sơn Văn T.Minh Sử C.K.Anh Anh C.Nga Văn T.Huynh Tin C.Phương      
2 Toán T.Sang Sinh T.Ân Văn T.Minh Địa T.Đặng Sử C.K.Anh Văn T.Huynh Tin C.Phương      
3 Anh C.Nga Sử C.Huệ Lý T.Sơn Anh C.Yến C.Nghệ C.Lam Tin C.Phương Văn T.Huynh      
4 Lý T.Sơn Toán C.Ái Sinh T.Ân C.Nghệ C.Lam Địa T.Đặng Tin C.Phương Văn T.Huynh      
5 Sinh T.Ân Toán C.Ái Sử C.Huệ              
NĂM   1 C.Nghệ T.Sơn Văn T.Huynh Toán C.Ái Nhạc C.Nam Họa C.Tâm          
2 Văn T.Minh Toán C.Ái C.Nghệ T.Sơn Họa C.Tâm Nhạc C.Nam          
3 Toán C.Ái Văn T.Huynh Văn T.Minh              
4                    
5                    
SÁU C.PHƯƠNG 1 Văn T.Huynh Họa C.N.Tâm Toán T.Huy GDCD C.Tâm Văn C.T.Anh          
2 Họa C.N.Tâm Văn T.Huynh Toán T.Huy Sử C.K.Anh GDCD C.Tâm       Tin C.Phương TD T.Tùng
3 Hóa T.Ân Văn T.Huynh Anh T.Thu Văn C.T.Anh Sử C.K.Anh       Tin C.Phương TD T.Tùng
4 Anh C.Nga Hóa T.Ân Họa C.N.Tâm Văn C.T.Anh Sinh C.Bích       TD T.Tùng Tin C.Phương
5 Văn T.Huynh Anh C.Nga Hóa T.Ân Sinh C.Bích Văn C.T.Anh       TD T.Tùng Tin C.Phương
BẢY T.TÙNG 1 Địa T.Đặng C.Nghệ T.Sơn Anh T.Thu Toán T.Cường C.Nghệ C.Lam   TD T.Tùng      
2 C.Nghệ T.Sơn Địa T.Đặng Sử C.Huệ Toán T.Cường Toán T.Huy Anh C.Nga TD T.Tùng      
3 Sử C.Huệ Văn T.Minh C.Nghệ T.Sơn C.Nghệ C.Lam Anh C.Nga TD T.Tùng        
4 Toán T.Sang Anh C.Nga Địa T.Đặng Anh C.Yến Toán T.Huy TD T.Tùng        
5 SH SH SH SH SH          
Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác