Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:41 17/08/2017  

thời khoá biểu sáng 21/8/2017


Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.TRINH CC C.HẠNH T.LINH C.T.TÂM C.K.ANH C.TRINH Lý T.Sơn Nhạc C.Nam      
2 Văn C.Hạnh Lý T.Linh GDCD C.Tâm Sử C.K.Anh Toán C.Trinh Toán T.Cường Nhạc C.Nam      
3 Lý T.Linh Hóa T.Ân Địa T.Đặng Toán C.Trinh Sinh C.Bích Toán T.Cường Lý T.Sơn      
4 Địa T.Đặng Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Lý C.Lam          
5 Hóa T.Ân Địa T.Đặng Toán T.Cường Lý C.Lam Toán C.Trinh          
BA T.THU 1 Sinh C.Bích Toán T.Sang Văn C.T.Anh Anh C.Yến Văn T.Minh TD T.Lành Toán T.Cường   Tin C.Phương  
2 C.Nghệ T.Linh Toán T.Sang Sinh C.Bích C.Nghệ C.Lam Văn T.Minh TD T.Lành Toán T.Cường   Tin C.Phương  
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Văn C.T.Anh Văn T.Huynh C.Nghê C.Lam  

Anh C.Yến

    TD T.Lành  
4 Toán C.Ái Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Anh C.Yên       TD T.Lành  
5 Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh            
C.LAM 1 Văn C.Hạnh Toán T.Sang Địa T.Đặng C.Nghệ C.Lam Toán C.Trinh   TD T.Lành Tin C.Phương    
2 Hóa T.Ân Toán T.Sang Nhạc C.Nam Anh C.Yến Toán C.Trinh   TD T.Lành Tin C.Phương    
3 Nhạc C.Nam Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh C.Nghệ C.Lam     TD T.Lành    
4 Toán C.Ái Nhạc C.Nam Hóa T.Ân Toán C.Trinh Anh C.Yến     TD T.Lành    
5 Toán C.Ái Hóa T.Ân Văn C.T.Anh              
NĂM T.ĐẶNG 1 Anh T.Thu Địa T.Đặng Lý T.Linh GDCD C.Tâm Địa C.Bích          
2 Địa T.Đặng Anh T.Thu Toán T.Cường Địa C.Bích GDCD C.Tâm          
3 GDCD T.Dũng Lý T.Linh Anh T.Thu              
4 BD HSG KHỐI 9
5
SÁU C.N.TÂM 1 Sinh C.Bích Văn C.Hạnh Toán T.Cường Họa C.Tâm Văn T.Minh Nhạc C.Nam Tin C.Trinh      
2 Sử C.Huệ Văn C.Hạnh Toán T.Cường Văn T.Huynh Họa C.Tâm Nhạc C.Nam Tin C.Trinh      
3 Anh T.Thu Sử C.Huệ Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Văn T.Minh Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm      
4 Văn C.Hạnh Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Nhạc C.Nam Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm      
5 Văn C.Hạnh Anh T.Thu Sử C.Huệ            
BẢY C.YẾN 1 Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Ái Lý C.Lam Sinh C.Bích Họa C.N.Tâm Văn T.Minh     Tin C.Phương
2 Lý T.Linh Toán C.Ái Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Anh C.Yến Họa C.N.Tâm Văn T.Minh     Tin C.Phương
3 Toán C.Ái Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh Lý C.Lam Văn T.Minh Anh C.Yến     TD T.Lành
4 Văn C.Hạnh GDCD C.Tâm Lý T.Linh Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn T.Minh       TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH          
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn                

 

ế

Tải file 1      Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác