Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:41 17/08/2017  

thời khoá biểu sáng 21/8/2017


Thứ Trực Tiết CHÍN 1 CHÍN 2 CHÍN 3 SÁU 1 SÁU 2 BẢY 1 BẢY 2 TÁM 1 TÁM 2 TÁM 3
HAI C.TRINH CC C.HẠNH T.LINH C.T.TÂM C.K.ANH C.TRINH Lý T.Sơn Nhạc C.Nam      
2 Văn C.Hạnh Lý T.Linh GDCD C.Tâm Sử C.K.Anh Toán C.Trinh Toán T.Cường Nhạc C.Nam      
3 Lý T.Linh Hóa T.Ân Địa T.Đặng Toán C.Trinh Sinh C.Bích Toán T.Cường Lý T.Sơn      
4 Địa T.Đặng Văn C.Hạnh Hóa T.Ân Sinh C.Bích Lý C.Lam          
5 Hóa T.Ân Địa T.Đặng Toán T.Cường Lý C.Lam Toán C.Trinh          
BA T.THU 1 Sinh C.Bích Toán T.Sang Văn C.T.Anh Anh C.Yến Văn T.Minh TD T.Lành Toán T.Cường   Tin C.Phương  
2 C.Nghệ T.Linh Toán T.Sang Sinh C.Bích C.Nghệ C.Lam Văn T.Minh TD T.Lành Toán T.Cường   Tin C.Phương  
3 Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh Văn C.T.Anh Văn T.Huynh C.Nghê C.Lam  

Anh C.Yến

    TD T.Lành  
4 Toán C.Ái Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Anh C.Yên       TD T.Lành  
5 Toán C.Ái Anh T.Thu C.Nghệ T.Linh            
C.LAM 1 Văn C.Hạnh Toán T.Sang Địa T.Đặng C.Nghệ C.Lam Toán C.Trinh   TD T.Lành Tin C.Phương    
2 Hóa T.Ân Toán T.Sang Nhạc C.Nam Anh C.Yến Toán C.Trinh   TD T.Lành Tin C.Phương    
3 Nhạc C.Nam Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh C.Nghệ C.Lam     TD T.Lành    
4 Toán C.Ái Nhạc C.Nam Hóa T.Ân Toán C.Trinh Anh C.Yến     TD T.Lành    
5 Toán C.Ái Hóa T.Ân Văn C.T.Anh              
NĂM T.ĐẶNG 1 Anh T.Thu Địa T.Đặng Lý T.Linh GDCD C.Tâm Địa C.Bích          
2 Địa T.Đặng Anh T.Thu Toán T.Cường Địa C.Bích GDCD C.Tâm          
3 GDCD T.Dũng Lý T.Linh Anh T.Thu              
4 BD HSG KHỐI 9
5
SÁU C.N.TÂM 1 Sinh C.Bích Văn C.Hạnh Toán T.Cường Họa C.Tâm Văn T.Minh Nhạc C.Nam Tin C.Trinh      
2 Sử C.Huệ Văn C.Hạnh Toán T.Cường Văn T.Huynh Họa C.Tâm Nhạc C.Nam Tin C.Trinh      
3 Anh T.Thu Sử C.Huệ Sinh C.Bích Nhạc C.Nam Văn T.Minh Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm      
4 Văn C.Hạnh Sinh C.Bích Anh T.Thu Văn T.Huynh Nhạc C.Nam Tin T.Tuyến Họa C.N.Tâm      
5 Văn C.Hạnh Anh T.Thu Sử C.Huệ            
BẢY C.YẾN 1 Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Ái Lý C.Lam Sinh C.Bích Họa C.N.Tâm Văn T.Minh     Tin C.Phương
2 Lý T.Linh Toán C.Ái Văn C.T.Anh Sinh C.Bích Anh C.Yến Họa C.N.Tâm Văn T.Minh     Tin C.Phương
3 Toán C.Ái Văn C.Hạnh Văn C.T.Anh Toán C.Trinh Lý C.Lam Văn T.Minh Anh C.Yến     TD T.Lành
4 Văn C.Hạnh GDCD C.Tâm Lý T.Linh Anh C.Yến Sử C.K.Anh Văn T.Minh       TD T.Lành
5 SH SH SH SH SH          
      Lưu ý: Tiết tô đậm là tự chọn                

 

ế

Tải file 1      Tải file 2

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác