Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 09:16 10/01/2019  

Báo cáo sơ kết học kỳ I trường thcs trần thúc nhẫnPHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /BC-THCSTTN

 

Quảng Thọ, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thực hiện quy trình nhiệm vụ năm học 2018-2019; công văn 3133/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế V/v hướng dẫn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019;

           Thực hiện công văn số 02/HD-PGDĐT của Phòng Giáo dục & Đào tạo ngày 03 tháng 01 năm 2019 V/v Hướng dẫn sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019.

           Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Trần Thúc Nhẫn.

           Trên cơ sở thực hiện phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1, chuyên môn  xin báo cáo quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 như sau:

        A. Đặc điểm tình hình

            1) Thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ năm học

          - Trường được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, và chỉ đạo sâu sát phòng GD& ĐT Quảng Điền.

         - Đội ngũ CBGVNV trường đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và học tập.

         - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày được tăng cường đầu tư và nâng cấp.

         - Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được phát huy ,phát triển theo chiều hướng tích cực.

            2) Khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ năm học

         - Cơ sở vật chất trường lớp ,thiết bị mặt dầu đã được đầu tư nhiều so với trước nhưng chưa đáp ứng kịp cho công tác đổi mới hoạt động dạy -học trong nhà trường.

         - Công tác xã hội hoá có nhiều tiến bộ từng bước đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến công tác giáo dục để hổ trợ cho trường nhất là công tác huy động , duy trì sỉ số và chất lượng học tập của học sinh. Song đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập và nền nếp học sinh .

         B. Kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2018 -2019

I. Về thực hiện nhiệm vụ của cấp học.

 1. Công tác duy trì số lượng, HS học 2 buổi/ngày, học tiếng Anh hệ 10 năm, học nghề lớp 8

- Trong học kỳ 1 nhà trường đã tập trung chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các đoàn thể, PHHS xây dựng các biện pháp nhằm duy trì số lượng. Nhà trường đã phân công, giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình học sinh về tận nhà để vận động đi học chuyên cần. Đồng thời kết hợp với các  ban ngành trong xã luôn luôn quan tâm đến đời sống khó khăn của các hộ nghèo, động viên các em học sinh đến trường. Tuy nhiên trong học kỳ vẫn còn 3 học sinh bỏ học.

- Học kỳ I tổng số học sinh đầu năm 333/171 học sinh, đến cuối HK I 331/171, giảm: 3, tăng 1. Cụ thể chia theo bảng sau:

Khối lớp

Tổng số

học sinh

Số lớp

Tổng số

học sinh nữ

Số học sinh giảm/tăng so với đầu năm

 
 

6

91/49

03

49

00

7

76/42

02

42

00

8

79/36

02

36

02

9

87/44

03

44

01/01

Cộng

333/171

10

171

03/01

 

         - Trường có 78/78 em tham gia học nghề tại TTKTHN huyện các nghề điện, nấu ăn, cắt may, đạt tỷ lệ 100%.

         - Trong học kỳ 1 nhà trường đã tổ chức dạy 03 lớp học Tiếng Anh hệ 7 năm và 07 lớp học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm của Bộ GD&ĐT. So với năm học 2017-2018 tăng 02 lớp. Cụ thể các lớp học Tiếng Anh hệ 10 năm:

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tống số toàn trường

Tỉ lệ %

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

02

91

02

76

01

41

01

30

238

71,90

 

          -Trong học kỳ 1 nhà trường đã tổ chức dạy 2 buổi/ ngày cho hai khối lớp 6, 7 với các môn tăng thêm là Toán, Âm nhạc, Mỹ thuật, Vật lý, Tiếng Anh. Tổng số học sinh học 2 buổi/ ngày là 167 học sinh đạt tỷ lệ 50,45%. Tuy nhiên do đội ngũ có biến động nên số tiết tăng thêm còn hạn chế so với năm học 2017-2018 (năm học 2017-2018 tăng 7 tiết).

2. Kết quả các hoạt động chuyên môn:

2.1. Về thực hiện chương trình

- Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT về khung chương trình và kế hoạch năm học,  trong học kỳ I, chuyên môn đã tổ chức thực hiện kế hoạch giáo theo khung thời gian 37 tuần thực học, học kỳ I: 19 tuần. Thời gian học chính thức từ 20/8/2018, đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I ngày 6/1/2019.

- Nhà trường tiếp tục triển khai Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT.

2.2. Công tác kiểm tra nội bộ:

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học 2018-2019 và công khai cho tất cả giáo viên, nhân viên trong trường nắm và thực hiện. Nhà trường đã chỉ đạo ban thanh tra nội bộ tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và một số vấn đề liên quan đột xuất. Trong học kỳ 1 nhà trường đã tiến hành TTTD 06 giáo viên trong đó xếp loại tốt 05, khá 01, thanh tra chuyên đề về công tác chủ nhiệm, vào điểm, dạy học, thực hiện quy chế chuyên môn.. 11 giáo viên trong đó xếp loại tốt theo từng chuyên đề là 8, khá là 03. Nhà trường đã tiến hành kiểm tra định kỳ hồ sơ sổ sách của các bộ phận, đoàn thể, giáo viên 01 lần/1 giáo viên, bộ phận/ học kỳ, tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên 01 lần/tháng/giáo viên. Qua công tác kiểm tra nhà trường đã nhắc nhở, động viên khắc phục khó khăn, yếu kếm, phát huy những điểm mạnh để hoàn thành tốt hơn nữa kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên trong học kỳ 1 công tác kiểm tra nội bộ cũng còn hạn chế nhiều.

Cụ thể :

 

Tổng số kiểm tra theo kế hoạch

Trong đó

Đã thực hiện trong HK1

Ghi chú

Toàn diện

Chuyên đề

Toàn diện

Chuyên đề

SL

30

12

30

06

11

 

TL

100

36,4

100

50,0

36,7

 

2.3. Về tổ chức dạy học tích hợp, chuyên đề:

- Trong học kỳ 1 chuyên môn đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch dạy học tích hợp, liên môn giữa các môn văn hóa với  giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo.

- Đã tăng cường đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; ứng dụng tốt CNTT để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý, chú ý đến hoạt động trải nghiệm.

- Căn cứ vào khung chương trình của Bộ Giáo dục nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức xây dựng chương trình phù hợp với tình hình của nhà trường, địa phương. Đã tổ chức xây dựng các chủ đề tích hợp (nội môn) vào chương trình để giảng dạy cho học sinh, lồng ghép các nội dung học tập để nâng cao kỹ năng sống, tìm hiểu các di tích lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc vào các môn học: Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn, GDCD, Sinh học. Cụ thể mỗi môn học tích hợp 02 chủ đề. So với năm học 2017-2018 tăng 01 chủ đề.

- Trong học kỳ 1 nhà trường đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề về dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột, bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn chung công tác triển khai khá đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức vẫn còn nhiều hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, việc xây dựng các nội dung dạy học theo phương pháp BTNB theo chương trình học còn nhiều khó khăn.

Cụ thể trong học kỳ 1 đã tổ chức 01 chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi, 01 chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục và 01 chuyên đề về dạy học bằng PP BTNB. Tổng số tiết dạy bằng PPBTNB là 12 tiết tăng 02 tiết so với học kỳ 1 năm học 2017-2018.

2.4. Về công tác đổi mới phương pháp, sinh hoạt chuyên môn tổ/ nhóm,dự giờ, thao giảng.

- Nhà trường tiếp tục chỉ đạo và triển khai đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo Kế hoạch số 80/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 và Quyết định số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014; Công văn 2575/SGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao năng lực quản lý của CBGV và chất lượng dạy và học trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản toàn diện.

- Nhà trường tiếp tục chỉ đạo giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện nhằm đổi mới phương pháp, hình thức dạy học tích cực và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để giáo dục học sinh được nhà trường quan tâm và thực hiện chặt chẽ. Nhà trường tổ chức hội nghị phụ huynh đầu năm kịp thời, thường xuyên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, đoàn, đội nắm thông tin của phụ huynh học sinh để liên lạc hàng tháng hoặc khi có vấn đề liên quan đến việc học tập của học sinh.

- Công tác dự giờ, thao giảng được nhà trường quan tâm chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện. Ngay từ đầu năm học chuyên môn trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng hàng tháng với những nội dung phong phú. Chú ý đến việc dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề. Các tổ chuyên môn cũng đã đăng ký tiết thao giảng hàng tháng và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên nội dung thao giảng vẫn chưa phong phú, có tiết thực hiện hình thức. Cụ thể trong học kỳ 1 đã thực hiện 30 tiết thao giảng/ 03 tổ. Số tiết dự giờ trong học kỳ 1 của BGH: 32 tiết, Tổ trưởng, tổ phó 80tiết, giáo viên 10 tiết/ giáo viên. Trong học kỳ 1 nhà trường cũng đã tổ chức hội thi giảng chào mừng ngày nhà giáo ViệtNam20/11. Trong đó có 05 giáo viên tham gia, kết quả có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích.

- Thực hiện sự chỉ đạo của SGD và PGD đào tạo về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn qua mạng Internet, nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia sinh hoạt qua mạng ở trang web trường học kết nối. Bước đầu, nhà trường đã cập nhật đưa lên mạng một số nội dung sinh hoạt chuyên môn.  Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, kế hoạch, lịch báo giảng lên trang web nhà trường. Đã thực hiện chế độ nhận gửi công văn thông qua trang web và hệ thống thư điện tử ngành. Tuy nhiên việc cập nhật thong tin trên trường học kết nối còn chưa thường xuyên, chưa đi vào nề nếp.

2.5. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học.

- Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên khảo sát và chọn đội tuyển học sinh giỏi từ khối 6 đến khối 9. Trong đó khối 8,9 bồi dưỡng 10 môn, khối 6,7 bồi dưỡng 2 môn. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, lịch  bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi là những giáo viên có kinh nghiệm, năng lực bồi dưỡng. Nhà trường quan tâm mua sắm tài liệu tham khảo, tạo điều kiện để giáo viên tham gia bồi dưỡng có hiệu quả.

Bên cạnh đầu tư bồi dưỡng cho học sinh tại trường, nhà trường cũng động viên, khuyến khích học sinh tham gia bồi dưỡng tại trường THCS Đặng Dung.

Trong học kỳ 1 có 02 học sinh tham gia khảo sát MTCT cấp huyện tuy nhiên kết quả chưa có giải.

-  Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục về việc triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học ngay từ đầu năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho giáo viên về hoạt động NCKH. Các giáo viên đã xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên đã tổ chức cho học sinh xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trong học kỳ 1 đã có 01 đề tài tham dự cuộc thi KHKT năm 2018 do huyện tổ chức. Kết quả có một đề tài Cao Rau má được chọn tham gia thi cấp tỉnh.

2.6. Kết quả xếp loại 2 mặt chất lượng:

Học lực:

Tổng 331

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

HL

35

10.6

119

36.0

144

43.5

33

10.0

0

0

HK

283

85.5

45

13.6

3

0.9

0

0

0

0

3. Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đội, giáo dục đạo đức.

- Việc thực hiện hát Quốc ca tại các buổi chào cờ; tập thể dục giữa giờ của học sinh được nhà trường quan tâm và thực hiện nghiêm túc vào các tiết chào cờ đầu tuần. Đầu năm học nhà trường chỉ đạo cho giáo viên âm nhạc tập luyện cho học sinh toàn trường hát đúng, nghiêm túc Quốc ca và Đội ca. Nhà trường đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tổ chức chào cờ đầu tuần, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống như ngoại khoá về An toàn giao thông, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, ngoại khoá về phòng chống tác hại thuốc lá. Tổ chức cho học sinh dâng hương tại nhà Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh nhân các ngày lễ lớn và chăm sóc khu lưu niệm chiến tích Xuân Mậu Thân 1968 của bộ đội K8. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn quá hạn chế, thời gian học tập trên lớp của học sinh còn nhiều nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa gặp rất nhiều khó khăn.

         Trong  học kì I vừa qua Liên đội đã phát động thi đua  học tập chào mừng các ngày lễ lớn

         Tổ chức thi đua như:Tuần học tốt, tháng học tốt”,“Bông hoa điểm tốt, tuần học 100% điểm tốt” tuyên dương khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao như: Chi đội 92, 91, 61, …và các cá nhân đạt nhiều điểm tốt.

         Qua thi đua liên đội đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các em học sinh.Các em có ý thức tự giác học tập và tu dưỡng, chăm học ở trường và ở nhà.Thường xuyên phát huy các câu lạc bộ CLB cờ vua, bóng đá, Đội kỹ năng duy trì hiệu quả 15 phút truy bài đầu giờ, xây dựng đôi bạn cùng tiến.

        Thực hiện có hiệu quả phong trào “ Giữ gìn môi trường “Xanh- sạch - Đẹp” qua việc giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc, bảo vệ cây xanh sân trường, trong lớp học, bỏ giấy rác đúng nơi qui định, không viết vẽ lên tường, bàn ghế, biết bảo vệ của công.

         Liên Đội phát động phong trào nhân đạo mua tâm tre chổi đót ủng Hội người mù Quảng Điền Đợt I(số lượng: 340gói tăm, 30 cái chổi đót tổng trị giá: 4.500.000đ)

         Vận động giáo viên - học sinh ủng hộ xây dựng "Quỹ chữ thập đỏ - Quỹ bạn nghèo" và "Quỹ Nuôi heo đất" đợt 1với tổng số tiền 4.450.000đ.

         Về xã hội hóa giáo dục: Trường còn nhận được một số xuất quà, học bổng do các nhà hảo tâm ở địa phương làm ăn xa tài trợ và các tổ chức xã hội, nhà nước trao tặng: 

+ Tặng 01xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó mỗi xuất 4.200.000 đồng do Phòng LĐ-TBXH huyện trao tặng(Nguyễn Danh Trường 8.2).

+ Tặng 5 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó mỗi xuất 1.000.000  đồng với tổng số tiền 5.000.000đ do Hội đồng hương làm ăn sinh sống tạiSingaporetrao tặng.

+ Tặng 10 xuất quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 3.000.000đ do Đoàn Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh TT Huế  trao tặng.

+ Tặng 01 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền 1.000.000đ do Hội khuyến học huyện trao tặng.

+Tặng 4 xuất học bổng cho HS nghèo vượt khó với tổng trị giá 2.000.000đ do Tỉnh đoàn trao tặng.

+Tặng 3 xuất học bổng cho HS nghèo vượt khó với tổng trị giá 3.000.000đ do Công ty Bảo hiểm Bảo Việt  trao tặng, và 6 học sinh nhận học bổng CI mỗi quý 300.000đ/hs.

* Tổng cộng số tiền khoảng:        20.500.000đ

        4. Tổ chức và tham gia các đợt tập huấn:

            - Nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do phòng và sở tổ chức. Sau khi tập huấn nhà trường đã lên kế hoạch tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nắm rõ.

            - Trong học kỳ 1 nhà trường cũng đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trong trường về thể thức văn bản, ứng dụng một số phần mềm vào giảng dạy.

5. Sử dụng thiết bị dạy học, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, y tế trường học.

  - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát lại trang thiết bị hiện có đồng thời mua sắm, tự làm thêm đồ dùng dạy học để đảm bảo cho việc dạy và học.

- Nhà trường chỉ đạo nhân viên thiết bị sắp xếp các thiết bị đảm bảo, khoa học. Có đầy đủ các loại sổ sách quản lý TBDH theo qui định và thực tế quản lý; xây dựng nội quy phòng học bảng thông minh, phòng máy tính.Thực hiện đúng quy trình giao nhận thiết bị, đồ dùng dạy học (tên giáo viên, môn học, tiết, tên bài dạy, lớp dạy, ngày dạy..). Bố trí sắp xếp phòng (kho) thiết bị, đồ dùng dạy học khoa học, hợp lý, tiện lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên trong việc mượn và trả thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Bộ phận thiết bị phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức sắp xếp TBDH một cách khoa học, đúng quy định, thuận lợi cho việc sử dụng, bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng. Phối hợp với giáo viên bộ môn chuẩn bị kịp thời, đầy đủ TBDH theo sổ đăng ký mượn TBDH của giáo viên bộ môn.

- Từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch để nhân viên TBDH kết hợp các tổ bộ môn, nghiệm thu và phân loại TBDH: thiết bị dạy học của từng bộ môn, thiết bị dùng chung, bàn  ghế thí nghiệm…, sau đó sắp xếp khoa học, ngăn nắp. Việc sắp xếp phân loại này giúp nhân viên thiết bị dễ quản lý, giáo viên sử dụng TBDH trong giờ dạy của mình cũng dễ tìm, mỗi phòng thực hành sẽ do một giáo viên bộ môn đó quản lý. Trong học kỳ 1 nhà trường đã được trang bị thêm một phòng Lý-C.Nghệ, 10 tai nghe phòng Lab, 03 đàn Organ, 07 máy vi tính. Nhà trường cũng đã đầu tư mua thêm một số đồ dùng theo yêu cầu giảng dạy của giáo viên.

-  Lên kế hoạch sử dụng TBDH theo khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do  tổ chuyên môn xây dựng.

- Tổng số tiết dạy tại phòng thực hành Lý Công nghệ trong học kỳ I là 389 tiết.

 - Công tác quản lý và xây dựng thư viện; hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, ngày Sách ViệtNam.

Ngày 05/10/2018. 100% cán bộ giáo viên tham gia buổi tuyên truyền nói chuyện về “ Tấm gương Bác Hồ với học tập suốt đời”. Ngoài ra, qua buổi chào cờ đầu tuần và giờ ra chơi  tuyên truyền trên hệ thống âm thanh của trường 14 lần/tuần.Thư viện mở cửa đón học sinh suốt tuần, và 100% các lớp thi đua học tốt lao động tốt. Bên cạnh đó nhà trường cũng đã đầu tư mua thêm một số đầu sách phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhân viên thư viện cũng đã tích cực trong việc cập nhật phần mềm, sắp xếp bố trí lại thư viện, rà soát để hoàn chỉnh các tiêu chí đề nghị công nhận lại thư viện chuẩn.

      - Giáo dục thể chất-Y tế học đường: Nhà trường đã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường. Áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực, xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò.

- Nhà trường đã tăng cường phối hợp Y tế địa phương tổ chức khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, trong năm đã tổ chức khám cho 330 em học sinh trong toàn trường. Nhà trường cũng đã có biện pháp theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể lực của HS ngay từ lớp đầu cấp, kiểm tra, phân loại, phát hiện và xử lí kịp thời những yếu tố xấu ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong trường học. Phối hợp với đội tổ chức ngoại khóa cho học sinh về sức khỏe vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS.

- Việc thu BHYT cho học sinh được nhà trường quan tâm tuyên truyền vận động học sinh thực hiện. Tính đến hết học kỳ 1 nhà trường đã thu được 306 học sinh và hộ nghèo 20. Tổng học sinh có BHYT là 326/331 đạt tỷ lệ 98,5%. Tương đương so với năm học 2017-2018.

        - Trong năm học này nhà trường đã đẩy mạnh công tác vệ sinh học đường. Hàng tuần, tháng đã tổ chức các buổi lao động vệ sinh làm sạch môi trường, cảnh quang trường học.     

II. Thực hiện công tác khác của ngành.

1. Công tác kiểm định chất lượng, thời gian, mức độ đạt được và việc xây dựng kế hoạch cải tiến sau khi tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Đầu năm học nhà trường đã tiến hành rà soát lại các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019. Hiện tại nhà trường đã củng cố một số điểm yếu cơ bản như kiện toàn lại Hội đồng trường và một số Hội đồng tư vấn khác. Đã cải thiện các phòng làm việc của bộ phận văn phòng, kiện toàn lại tổ bộ môn hợp lý hơn. Đã kiện toàn lại Ban Đại diện cha mẹ học sinh, tu sửa bàn ghế hư hỏng đảm bảo cho quá trình dạy học. Tropng thời gian tới sẽ tiến hành thông phòng bộ môn, quy hoạch lại phòng hiệu bộ.

       2. Đánh giá công tác chỉ đạo và quản lý dạy thêm học thêm ở từng đơn vị; những khó khăn và hạn chế cần khắc phục.

Do nhu cầu của phụ huynh và học sinh đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm nhà trường đã hoàn thành các hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường và đã được phòng giáo dục cấp phép vào tháng 12 năm 2018. Trong học kỳ 1 nhà trường đã quán triệt cho giáo viên, học sinh tham gia dạy thêm học thêm trong trường các văn bản quy định của cấp trên về dạy thêm học thêm.

        Trong học kỳ 1 nhà trường đã tổ chức 08 lớp học thêm do giáo viên trong nhà trường tham gia giảng dạy bắt đầu từ tháng 9 năm 2018. Cụ thể : 01 lớp Anh 8, 01 lớp Anh 9, 01 lớp Hóa 8, 01 lớp Hóa 9, 01 lớp Toán lớp 9, 01 lớp Toán 8, 01 lớp Lý 8, 01 lớp Lý 9. Đa số học sinh tham gia học tập đảm bảo, giáo viên tham gia giảng dạy nghiêm túc.

        Nội dung dạy học:  Chủ yếu tập trung  hướng dẫn học sinh học bài, trong đó chú trọng phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, giải quyết các bài tập, định hướng bài học mới, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh tạo bước chuyển biến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các khoản thu chi điều thực hiện theo quy định của cấp trên.

        Tuy nhiên do thời gian học 2 buổi/ ngày nên số phòng học hạn chế vì vậy việc bố trí dạy thêm gặp khó khăn, chủ yếu là tổ chức dạy ngoài giờ học chính và tập trung vào thứ bảy, chủ nhật ; số học sinh tham gia học ít nên khó khăn trong việc bố trí giáo viên dạy.

3. Công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia

Nhà trường tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn tiêu chí trường chuẩn quốc gia, trong đó phát huy nội lực về đội ngũ, cơ sở vật chất đã có, đồng thời đã chủ động tham mưu địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực để thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015- 2020. Tính đến ngày 5/1/2019 nhà trường còn 4/22 tiêu chí chưa đạt chuẩn. Trong 04 tiêu chí chưa đạt điều rơi vào tiêu chuẩn 3 và tiêu chuẩn 4 (về cơ sở vật chất). So với năm học 2017-2018 số tiêu chí chưa đạt giảm do nhà trường đã được đầu tư một số trang thiết bị, cơ sở vật chất như phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập…

Các tiêu chí chưa đạt là do nhà trường chưa được cấp diện tích đất theo quy định, nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn nhiều hạn chế.

       4. Công tác chỉ đạo kiểm tra thực hiện phổ cập giáo dục THCS.

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan về thực hiện PCGDXMC đến toàn thể cán bộ giáo viên.

Nhà trường đã tích cực chủ động tham mưu địa phương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD cấp xã, thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; tập trung điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo về thực trạng tình hình PCGD trên địa bàn, phối hợp địa phương tích cực huy động học sinh bỏ học ra lớp nhằm duy trì tốt sĩ số học sinh.

           Trường đã thành lập tổ phổ cập do phó hiệu trưởng làm tổ trưởng. Bộ phận phổ cập đã phối hợp với các trường trên địa bàn xã tiến hành hướng dẫn giáo viên điều tra, cập nhật dữ liệu lên trang web và hoàn thành hồ sơ đúng theo quy định của phòng giáo dục. Kết quả: Đề nghị PC/THCS mức độ 2 và đã được BCĐ PCGD THCS huyện kiểm tra thông qua và tỉnh công nhận đạt chuẩn PC THCS mức độ 2. 

5. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.

- Thống kê tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn tính đến 05/01/2019.

TS CBGVNV

GV

Nhân viên

Ghi chú

GV hợp đồng,

Trên ĐH

ĐH

33

1

27

5

6

01

III. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Chất lượng học sinh yếu vẫn còn cao so với chỉ tiêu đăng ký đầu năm.

2. Chất lượng các cuộc thi MTCTchưa cao .

3. Một số giáo viên vẫn còn chưa có ý thức phấn đấu, thiếu sáng tạo. Việc đổi mới PPDH có chuyển biến nhưng chưa rõ rệt còn mang tính đối phó.

4. Thông tin hai chiều và việc cập nhật thông tin của một số giáo viên còn quá chậm, nộp các báo cáo, đề thi…còn trễ hạn.

5. Hồ sơ sổ sách của một số giáo viên còn sơ sài, thiếu cập nhật các nội dung, hội họp. Một số giáo viên còn chưa thực hiện đúng quy định soạn giáo án theo quy định. Việc ghi sổ đầu bài của một số ít giáo viên chưa khớp, chưa chính xác. Sổ điểm lớn còn sai nhiều, cập nhật danh sách lớp của một số GVCN còn chậm, đánh vắng chưa chính xác, thiếu kịp thời.

6. Đa số các tổ đã cập nhật kịp thời tuy nhiên kế hoạch vẫn còn chưa chi tiết, chưa cụ thể.

7. Một số giáo viên đã thực hiện tốt việc sử dụng đồ dung dạy học khi lên lớp, ứng dụng CNTT vào giảng dạy khá tốt tuy nhiên một số giáo viên lên lớp còn dạy chay, còn đối phó.

8. Việc bồi dưỡng học sinh bước đầu đã đi vào nề nếp nhưng vẫn còn chưa đồng bộ giữa các giáo viên.

9. Một số giáo viên thực hiện giờ giấc lên lớp chưa đảm bảo. Nhất là đổi tiết, ra vào lớp.

Nguyên nhân:

1. Công tác chỉ đạo của BGH đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, các giải pháp chưa thật sự hiệu quả, phù hợp.

2. Một số giáo viên thực hiện nhiệm vụ còn mang tính đối phó, thiếu nhiệt tình,thiếu nghiêm túc, thiếu sáng tạo, ngại khó.

3. Sự quan tâm của PHHS đối việc học tập của con em còn hạn chế. Một số học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học và rèn luyện kỹ năng sống, còn ham chơi.

4. Cơ sở vật chất vẫn còn thiếu, một số thiết bị đã hư hỏng không hiệu quả, cần thanh lý và mua săm mới.

       Phần B. Phương hướng trọng tâm học kỳ II năm học 2018 – 2019

1. Phương hướng chung

Phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1; đồng thời tập trung chỉ đạo các đoàn thể và các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của các cấp và ngành Giáo dục & Đào tạo đề ra; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục ở trong nhà trường; nâng cao năng lực, chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học để xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, duy trì tốt học 2 buổi/ ngày, tổ chức có chất lượng các hội thi, các kỳ thi, các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,....

         2. Những nhiệm vụ trọng tâm

         2.1. Tập trung chỉ việc thực hiện công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng trong nhà trường.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo phương, phối hợp với các lực lượng xã hội, phụ huynh học sinh thực hiện tốt việc duy trì số lượng học sinh ở các cấp học nhằm hạn chế tối đa học sinh bỏ học sau tết.

2.2. Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục đảm bảo kết thúc năm học đúng thời gian quy định; tiếp tục đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để có kế hoạch đề xuất điều chỉnh nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

         2.3. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, Soạn giảng theo Công văn 40/PGDĐT gồm 6 bước ,5 hoạt động đối với tất cả các môn. Sử dụng thiết bị dạy học một cách có hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động nội, ngoại khoá một cách hợp lý; tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Thực hiện có hiệu quả các hội thi như: thi hùng biện Tiếng Anh, thi học sinh giỏi các cấp; phối hợp với TTTH-HN duy trì tốt số lượng học sinh học nghề,  thi nghề cho HS lớp 8, ....

2.4. Triển khai trường học kết nối…cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; quan tâm cải tiến sinh hoạt chuyên môn ở các tổ chuyên môn để tháo gỡ những vướng mắc trong chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Anh; tiếp tục dạy học bằng “PP bàn tay nặn bột” đối với các môn Hóa học, vật lý, Sinh học. Tổ chức đánh giá BDTX cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

2.5. Duy trì tốt dạy học 2 buổi/ngày khối 6&7.

2.6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, đặc biệt là công tác kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác quản lý của các trường.

2.7. Thực hiện ôn tập, phụ đạo cho HS, đồng thời tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo nghiêm túc công bằng và khách quan; tổ chức xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 6 đảm bảo đúng theo quy định.

2.8. Tham mưu lãnh đạo các cấp, tranh thủ các nguồn lực từ các dự án, các tổ chức, cá nhân, cùng với ngân sách địa phương quan tâm đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ….

2.9. Tăng cường công tác tham mưu với UBND xã để thúc đẩy hoạt động TTHTTCĐ có hiệu quả.

         Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trong học kì 1 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 của trường.                                                                                                       

                                                                              

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD.xã.

- Các tổ chuyên môn, Công đoàn, chi bộ.

- Lưu văn thư.

                                                                                         Trương Văn Dũng

                                                                                   

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác