Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Ngữ văn lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): UNIT 8. Tourism (A closer look 2 - Page 22-23)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Language focus 1,2


Ngữ văn lớp 9 (Tập làm văn): Nghị luận về 1 số vấn đề tư tưởng đạo lý


Toán lớp 9 (Đại số): Hàm số Y=AX2 A#0 phương trình bậc 2 một ẩn


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8 Tourism skill 1 (tiết 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Saving energy


Ngữ văn lớp 9: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới


Toán lớp 9: Ôn tập chương III (tiết 2)