1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Phòng GDTH

Cập nhật lúc : 00:00 21/11/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTH Tháng 11 Năm 2013
Công tác tháng 10 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11 năm 2013

1. Công tác tháng 10:

- Tổ chức Hội thi Bơi cho 70 học sinh của 35 trường tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, Huế và Hải Lăng (Quảng Trị).

- Tập huấn công tác trọng tài cờ vua cho 45 đại biểu; Tập huấn về đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét cho 9 trường thí điểm mô hình trường học mới (VNEN)

- Kiểm tra các trường dạy học theo mô hình VNEN và chương trình tiếng Anh mới.

- Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ I, II và hoàn thành hồ sơ phổ cập đơn vị huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo kiểm tra chất lượng học tập Giữa HKI

- Tập hợp đăng ký xây dựng trường chuẩn, Thư viện chuẩn đợt 1.

- Tham dự buổi làm việc với huyện Phú Lộc về phát triển giáo dục.

- Kiểm tra dự giờ tại huyện ALưới và đánh giá xếp loại 20 giáo viên (3 tiết xếp loại Khá, 14 tiết xếp loại Trung bình và 3 tiết xếp loại Yếu)

- Tham dự hội thảo do Bộ tổ chức về đánh giá giáo dục tiểu học tại Vĩnh Phúc; Giáo dục phát triển bền vững tại Hà Nội; Phương pháp khảo sát dạy học tiếng Anh tại Hà Nội và Công tác Chủ nhiệm tại Đà Nẵng.

- Hội thảo tập huấn về Xây dựng kế hoạch hành động của cộng đồng về phòng tránh rủi ro do UNESCO tổ chức tại Sở trong 2 ngày.

2. Kế hoạch công tác tháng 11:

- Kiểm tra công nhận các trường chuẩn quốc gia đã đăng ký đợt 1.

- Kiểm tra công nhận PCGDTH ĐĐT mức độ I, II năm 2013 cấp huyện, thành phố, thị xã và hoàn thành hồ sơ cấp tỉnh.

- Tiếp tục kiểm tra hoạt động quản lý và dạy học tại cơ sở.